Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Madonna Sözleri

Tanr? kadar ünlü olmad?kça, mutlu olmayaca??m.

Kad?nlar s?radan erkeklerden ho?lan?r ve erkekler de s?radan olmak için ellerinden geleni yaparlar.

Zevkleri ba?kas?n?n müsaadesine ba?l? olan insan zavall?d?r.

Pop y?ld?zlar? ile teröristler aras?ndaki fark nedir? Teröristlerle müzakere edilebilir.

#750

 
© 2015
AŞK