Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mafya Mesajlar

Adam Ol yedi?in ekme?e ?ükret geri vites yapma yedi?in ekmekte kalmaz...

Gücünü göstermek için delikanl? olucaks?n

Esrar Kubar Al Senin Olsun Biz Delikanl?y?z Aleme ?ekil Olsun..

gece yar?s? bedenimde katil yaras? delikanl? olmak için seçtim bu yollar?!

Uçmak istiyorsan hayal kurma biz seni uçururuz ama sonra ini?in kötü olur koçum.

Bizim Mekan?m?zda Bize Hava Atma Olursun 1, 5 Adana...

Al?r?m hesab?n? üstün kal?r ona göre ay?k Ol..

Al?r?m hesab?n? üstün kal?r ona göre ay?k Ol

Fazla ?ekil yapma önümüzde ?eklini al?r?m ayakkab?lar?m? temizlerim aslan?m.

3 Kuru?luk hareketler yapma bana al?r?m ifadeni yak?nda.

Bizim Kurdu?umuz Hayallerde öLüm Ya?ad???m?z Hayatta Ölümün Kendisi Vard?r.

Ayaklar?n? Eline veririm yürümesini unutursun ona göre.

5 Ki?ilik Amigo Tak?m?yla Alemde ?ebek Olma, Adam Ol DeLikanl? Yolunda insan Ol.

Seni içti?im biraya Buz diye katar?m üstüne redbull çakar?m tosunum.

parazit yapma çekil aradan çorap niyetine giyerim seni.

yak?nda sana uçmay? ö?retecem ?imdilik yürümeyle ba?la sonra uçu?a geçiceksin.

Bizim gecelerimizde Kavga Sabahlar?m?zda Adres Sorma Vard?r.

fazla nazik olma mezar?na çiçek yollar?m bu durumda.

Laf?mla Bu Alemi titretirim ?eklimle herkeze önünü ilikletirim.

Koca Kar? gibi Laf Yapacag?na Delikanl? Gibi i?ini yap!

gözümün gitti?i son nokta kur?unumun gidece?i son noktadan daha öte hayaller içinde.

bizimle dans etmeye çal??ma yürümeye hasret kal?rs?n.

Ya?amak istiyorsan fazla Soru Sorma.

Birdaha Ayn?s?n? tekrarLarsan ?uandan itibaren ilk ve son benim yüzümü görüceksin hayat?nda.

Tra? yapma kimseye kesilir güzel yüzün birden bire.

Seni Arabam?n Arkas?na Nazar Boncu?u yapar?m görenlere ibret olursun adam oL.

Adam Ol yedi?in ekme?e ?ükret geri vites yapma yedi?in ekmekte kalmaz

Gücünü göstermek için delikanl? olucaks?n

Esrar Kubar Al Senin Olsun Biz Delikanl?y?z Aleme ?ekil Olsun.

gece yar?s? bedenimde katil yaras? delikanl? olmak için seçtim bu yollar?!

Uçmak istiyorsan hayal kurma biz seni uçururuz ama sonra ini?in kötü olur koçum.

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine ibnesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum

Seni ben kendime kader saym??t?m ; Ugruna her?eyi göze alm??t?m. Yüre?in ta?tanm?? çok geç anlad?m. Bir damla göz ya?? DE?MEZM?? SANA!

Be? para edermi varl???n ! Yoklu?un beni ac?ts?n , alem affetsin seni . Ben affetmem . Nerde Unuttuysan Beni Orda Kal

çekmi?im esrar? gozler?m kanl? ?skenderun sokaklar?nda b?r del?kanl? kollar?nda desen j?let yaras? oda b?r kahpe hat?ras?

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü p.... a?k? kimden ö?renmi?ler

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz.

biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir.

delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.

Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z

Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.

Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?

Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz

Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim

Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz

hani gözler vard?r. sözleri anlat?r. hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r

Fazla ?ekil yapma önümüzde ?eklini al?r?m ayakkab?lar?m? temizlerim aslan?m.

3 Kuru?luk hareketler yapma bana al?r?m ifadeni yak?nda.

Bizim Kurdu?umuz Hayallerde öLüm Ya?ad???m?z Hayatta Ölümün Kendisi Vard?r.

Ayaklar?n? Eline veririm yürümesini unutursun ona göre...

5 Ki?ilik Amigo Tak?m?yla Alemde ?ebek Olma, Adam Ol DeLikanl? Yolunda insan Ol.

Seni içti?im biraya Buz diye katar?m üstüne redbull çakar?m tosunum.

parazit yapma çekil aradan çorap niyetine giyerim seni.

yak?nda sana uçmay? ö?retecem ?imdilik yürümeyle ba?la sonra uçu?a geçiceksin.

#78

 
© 2015
AŞK