Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Makara Sözler

Biz 7 arkada? birle?ip iphone6"²ya girece?iz. Kabul olur in?allah -Amin.

Siz bu dokunmatiklerle hem h?zl? hem yanl??s?z nas?l yaz?yorsunuz ya. Ben Türkçe ba?l?yorum Urduca bitiriyorum anas?n? satay?m...

T?ra?tan önce kafadaki stil Murat Boz ama sonuç yine ?smail Türüt.

Sonbahar kurumu? ve sararm?? yapraklar? romantik bulanlar?n mevsimi, bizlik bi durum yok. Mangala devam.

Sensörlü wc lambalar? sa?olsun break dance yaparak s?ç?yoruz...

Neymi? "kendimi çok pozitif hissediyorum". Ya sen gebelik testi misin? Alkali pil misin? Akü müsün? Nesin sen...

Ben ne zaman tuvalete girsem üst kattaki amca da giriyor. S?ç orta??m oldu adam...

K?z?n boyu 1. 50, sen benim sinirli halimi görmemi?sin diyor. Ya biz seni göremiyoruz ki hallerini nas?l görelim?

Ben çölde su arasam ütü bulurum karde?im. Hangi talihten bahsediyoruz.

Havaalan?nda güvenlikten geçerken 3 kere öttüm onu ç?kar bunu ç?kar derken striptizcilere döndüm, ?uan Vegas'a gidiyorum revü k?z? oldum.

Ya?murda ?slanan hatun tatl?l??? diyece?im ama ne tatl?l??? anas?n? satay?m bildi?in s?çan...

Bir ipte iki cambaz oynamaz, ulan y?llard?r bir ki?i de ç?k?p demedi ki onlar oynam?yor akrobasi yap?yor diye. Zenne mi ulan onlar akrobat...

Hayata iyi taraf?ndan bakmay? denerken ayak serçe parma??m? masaya çarpt?m..

Neymi? "tatl? dil y?lan? deli?inden ç?kart?rm??" olum y?lana dil at?l?r m? ya? Ne çe?it müptezelsiniz.

Sanki ben dünyaya gelmi?im ama dünya pek görü?mek istemiyor gibi...

"Dondurmadan bedava ç?km?? erkek çekicili?i" diye bir ?ey var m? arkada?lar? Benim tek numaram bu. Bir umut i?te.

Day? olu?unu "ablam yavrulad?" ?eklinde duyuran arkada??m var...

Eleman yazm?? "art?k bütün ac?lar? içime at?yorum" ya sen lahmacun musun? K?r pidesi misin sen? Ne ac? atmas?.

Bugün aç yat?p bütün kom?ular?n cennetini kitlemeyi dü?ünüyorum...

Bir daha dünyaya gelsem cilal? ta? devrinden bu tarafa geçmezdim. ?? yok, para derdi yok, gir ma?araya yat uyu. Miss gibi.

Ya siz ne kadar tatl? bir çiftsiniz tez zamanda sele kap?l?rs?n?z i?allah

Mavi gözlü erkekler can ise, ben oyun hamuru muyum? Ben plastik miyim? Benim gözler ela, ben ?smail Türüt gömle?i miyim? Neyim ben ya.....

O kadar uykusuz kalm??l???m var ki hepsini uyumaya kalksam uyanamadan ölür giderim gibi.

"Ayr?l?ktan daha ac? ne olabilir ki?" dedi k?z. "Telefon rehberindeki bütün numaralar?n silinmesi", dedi o?lan. Sustu, sustular...

Hayata bir de iyi taraf?ndan bakay?m derken boynum tutuldu.

Hücrelerimde oldu?unu hat?rlad?kça bir havalara giriyorum. ?smin ihti?am?na bakar m?s?n?z? "Endoplazmik retikulum", adam? delerim deler...

Hayat zor de?il siz çirkinsiniz.

O kadar fakirdik ki babam?n di?lerini evdeki porselenlerden yapt?rd?k. Adamca??z gülünce alt çenede Kütahya yaz?yor

Söz gümü? sükut alt?n ise hak edene laf? koymak p?rlantad?r.

Kocaman öptüm nedir ya? Nabuyon bütün kafay? m? yal?yon? A?z?n esneyip 20 cm mi oluyor? Nedir yani?

Hayaller flamenko, hayatlar kolbast?...

Dosyay? siliyorum, geri dönü?üm kutusuna at?yor. Oray? bo?alt diyorum, emin misiniz diye soruyor. Eminim desem yüzüme jilet atacak anas?n? satay?m...

?phone 6"²n?n kilosu 18 bin 217 liraya geliyor.

Tek elinizle yüzünüzün yar?s?n? kapat?rken gülermi? gibi yap?p selfie çekmenin manas? nedir arkada?lar kom?unun çocu?u yap?yordu onu vurdular...

Hayvan dedi?inin en fazla 4 baca?? olur, ondan sonras? yarat?k...

Olum siz annenizle nas?l öyle konu?uyorsunuz ya. Ben bir defa yanl??l?kla annecim dedim 2 hafta k?z?m dedi bana...

?stirahat nas?l dinlenme anlam?na geliyor anas?n? satay?m, söylerken bile yoruluyorsun...

Arkada?a "büyük a?klar kavga ile ba?lar" dedim, yokluktan inand?. Ni?anta?? civar?nda gezmeyin k?zlar adam sopayla dal?cak valla...

Mutlulu?a giden yolu bulsam yol paral? ç?kar fakirlikten gidemem anas?n? satay?m...

Ayr?l?ktan daha ac? ne olabilir ki? Dedi k?z. ?arj aletinin ucu koptu?u için gece vakti ?arj aleti aramak, dedi o?lan, sustu, sustular...

?çimdeki çocuk balici oldu...

Bir insan neden manzara foto?raf?n? profil yapar ki? Çukurova m?s?n sen? Hem?in yaylas? m?s?n? Kaz da?lar? m?s?n? Nesin sen...

Bir anne atasözü derki; o köprüden atlasayd? sende pe?inden mi atlayacakt?n.

Falc?l?k yap?yorsan her gelene Merve diye biri görünüyor, bak arkandan kuyunu kaz?yor bu dikkat et diyeceksin tutmama ihtimali = yok

Mal m?s?n olum sen? Küçükken topun in?aata m? kaçt?? Havale mi geçirdin?

Acaba "yüzmek zay?flat?yorsa, balinalar neden hala ?i?man?" tarz? mizah kasm?yoruz diye mi bu kadar mutsuzuz?

#774

 
© 2015
AŞK