Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manal? Mesajlar

K?sa manal? mesajlar 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik manal? mesajlar facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.
Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n?n, sen ise yaln?z Benimsin!
?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masum, gün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin.
Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..
Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...
Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!
Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum. Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z, beni vursunlar ama sana dokunmas?nlar.Umut iklimine seni yazs?nlar!
A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.
Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.
Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.
Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.
Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.
Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.
Uçmaya uçmakla ba?layamazs?n?z.
Ba?kalar?n?n kusurunu kapatmada gece gibi ol.
En güzel zar çöp tenekesine atlan zard?r.
Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.
Benim için ya?l? olmak, kendi ya??mdan onbe? ya? daha büyük olmakt?r.
A?k birbirine bakmak de?il birlikte ayn? yöne bakmakt?r.
A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.
Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.
Ahmaktan uzakla?mak Allah'a yakla?makt?r.
Dürtmedi?i sürece ?eytana uymam.
Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.
Kendisi ile bar???k olmayan herkese dar?l?r.
Kendini seveni ba?kas? sevmez.
Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.
Kendimi yaln?z b?rakmamak için bütün gece aynan?n kars?s?nda oturdum.
Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.
Hedefe ni?an almadan önce, barutun var m? kontrol et.
Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.
S?cak bir gülü? bir buz da??n? eritebilir.
I??k yanmadan karanl?k yok olmaz.
Hayal gücü ruhun gözüdür.
Hayat zorla?t???nda tutunacak birilerini arars?n?z.
Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.
Ne yaz?k ki, bazen insanlar siz ba??rmad?kça duymuyorlar
Dostlar?n?z azald??? derecede ölüme biraz daha yakla?m??s?n?zd?r demektir.
Adam olacaksan olmayacaksan haber ver. (biz adam ederiz)
Bizim her toplumda bir nam?m?z, her kahvehanede bir masam?z, her genç k?zda fiyakal? bir foto?raf?m?z, her alemde bir rajonumuz vard?r.
Sonsuzluk koyuyorum ad?n? sensiz günlerin, senli günlerle takas ediyorum.Yoklu?un diye bir ?ey yok bende, ben seni sonsuzluk kadar çok ama çok sewiyorum...
BüyüK üMiTLeRim var.. Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!
?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar, di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.
Korkma!Sak?n sevmekten korkma.Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak..
Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan..
Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse, i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim.

#2245

 
© 2015
AŞK