Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manal? Sözler

Zengin insanlarda Sa? Duyuya pek rastlanmaz ( JuvenaL )

Zenginli?in Kanatlar? Vard?r ( incil )

Yoksullara Pek Cömert Davranan YokSullara Güvenme ( PLATUS )

Bir insan?n Gerçek Zenginli?i, Onun Bu Dünyada yapt??? iyiliklerdir ( HZ. MUHAMMED )

Zenginlik insan? Ya Destekler yda Yönetir ( Horatius )

Ba?ka ülkeleri Nekadar Çok görürsem, kendi üLkemi Okadar Çok Severim ( MME. De STAEL )

Yolculuk Ederken Gözlerini Yan?na ALmay? Unutma ( A. B. ALcott )

i?in içine Çok A?c? Girdimi Çorban?n tad? Tuzu Kalmaz... ( ingiliz Ata sözü )

Zaman, Tutsaklar için yarat?lm??t?r ( Franklin )

yemine Bak?p insana inanma, insana Bak?p yemine inan ( Aeskhylos )

Çok yalan Söyleyenin Etti?i yeminde Çok olur ( Alfieri )

Kendi Kendini Yenmek Zaferin En Büyü?üdür ( EFLATUN )

Ya? da Sevgi gibidir Saklanmaz ( Thomas Dekker )

Kalbin ya?? yoktur ( Eugene Ionesco )

E?lence, gençlikte günah, Ya??l?kta Ç?lg?nl?kt?r ( SamueL DanieL )

Pek Az Kimse ya?lanmas?n? Bilir ( La Rochefoucauld )

az samimiyet tehlikeli çok samimiyet çok tehlikelidir ( Oscar wilde )

Samimiyetin Dili yoktur O Gözlerden Anla??l?r ( Atatürk )

Samimiyeti Yitirmek Gücünü Yitirmektir ( BOVEE )

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Uçmaya uçmakla ba?layamazs?n?z.

Ba?kalar?n?n kusurunu kapatmada gece gibi ol.

En güzel zar çöp tenekesine atlan zard?r.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Benim için ya?l? olmak, kendi ya??mdan onbe? ya? daha büyük olmakt?r.

A?k birbirine bakmak de?il birlikte ayn? yöne bakmakt?r.

A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

Ahmaktan uzakla?mak Allah'a yakla?makt?r.

Dürtmedi?i sürece ?eytana uymam.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Kendisi ile bar???k olmayan herkese dar?l?r.

Kendini seveni ba?kas? sevmez.

Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Kendimi yaln?z b?rakmamak için bütün gece aynan?n kars?s?nda oturdum.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Hedefe ni?an almadan önce, barutun var m? kontrol et.

Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.

S?cak bir gülü? bir buz da??n? eritebilir.

I??k yanmadan karanl?k yok olmaz.

Hayal gücü ruhun gözüdür.

Hayat zorla?t???nda tutunacak birilerini arars?n?z.

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne yaz?k ki, bazen insanlar siz ba??rmad?kça duymuyorlar.

#1641

 
© 2015
AŞK