Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manidar Sözler

Hayat penceresi rengarenktir ... Hayatta iman en büyük ahenktir...!

Hekimlerin yapt??? en büyük hata, ruhu dü?ünmeden yaln?z bedeni tedaviye te?ebbüs etmeleridir.

Kay?pta olmayan hiç bir gün yoktur ki ; dünde kalm?? olmas?n...!

Herkes dünyan?n nizama girmesini ister, fakat gayreti ba?kas?ndan bekler.

Umutsuzlu?a kap?lmak mutsuzlu?a kap? aralar. ?çinde besledi?in umut seni hayata ba?lar...

?nsanlar önce para kazanmak için sa?l?klar?n?, sonra da sa?l?klar?n? kazanmak için paralar?n? verirler.

?yi olan tek ?ey bilgi ve kötü olan tek ?ey de cehalettir.

?nsan?n gözü karanl?kta da iyi görmez, fazla ???kta da.

K?namay?n?z, k?nad???n?z ?ey ba??n?za gelmedikçe ölmezsiniz. *Hadis-i ?erif

Bilginin az? tehlikelidir. *

Hüzün silah?n? önce kendine do?rult ve s?k ... Can?n yanmazsa ba?kas?na s?k...!

Elinizde alet olarak sadece çekiç varsa bütün sorunlar gözünüze çivi gibi görünür.

Kelam devaya benzer, az söylersen fayda verir. *Abdullah bin Ömer

Size söylenen her ?eyi gerçe?in süzgecinden geçirin, ba?kalar?n?n sizi yan?ltmas?na izin vermeyin.

?yi adam olmak için kimseye fenal?k etmemek yetmez, iyilik etmesinide bilmelidir.

Ya?amak bir da?a t?rmanmak gibidir. T?rmand?kça yorgunlu?unuz artar, nefesiniz daral?r ama görü? aç?n?z geni?ler

Nefstir Seni Yolda Koyan, Yolda Kal?r Nefse Uyan..

Tembellik dünyada en büyük israft?r: hayat?n israf?...

Bir zaman alt?n? çizdiklerimin s?mdi üstünü ciziyorum...

Duygular?n?za sahip olun yoksa onlar sizlere sahip olurlar.

Unutma, sana ???k tutanlara s?rt?n? dönersen; görece?in tek ?ey kendi karanl???nd?r.

Okumas?n? biliyorsan, her insan?n bir kitap oldu?unu görebilirsin.

Yalan her dilde ayr? telaffuz edilse de Senin dilin bu konuda evrenseldi.

Yalan? söküp atmadan gerçe?i dikemezsin.

"A?k" Kelimesi Ne Kadar Çok Kullan?l?rsa Anlam Yükü O Kadar Azal?r.

Bir ?ey feda edilmeden, hiçbir ?ey kazan?lmaz.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, k?rk y?l?n hatr?na 'SEN' kalay?m...

Büyük sahtekarlar küçük ayr?nt?larda do?rucudur.

"Hiçbir yi?idin, kaza ve kader okuna kar?? kalkan? yoktur. " - Haf?z-? ?irazî

"Dünyaya a??k olan ki?i, üstüne güne? vurmu? bir duvara a??k olur. " - Mevlânâ

Her kalbin çarp?nt?s?, kendi ecelinin ayak sesidir..!

Suya yaz?yorum art?k yüre?imdekileri..Ne ta??yor, ne de haddini a??yor..

?u dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu alt?n verir de, ?eytandan dert sat?n al?r.

Tabaklarda kalan son k?r?nt?lar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep b?rakt?n; Bense hep arkandan a?lad?m.

?nsanlar?n size hürmet etmesini istiyorsan?z, kendinizden hiç bahsetmeyin. *Pascal

#1474

 
© 2015
AŞK