Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manyak Mesajlar

Yeni Manyak Mesajlar K?sa
Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir !!
Biz anlamay?z zenginler gibi parlak ta?lar üzerinde dans etmekten ama elbette ki biliriz allah?na kadar sevmeyi
Erkekler araba gibidir, dikkat etmezsen altinda kalirsin...kadinlar zarfa benzer önce yalar sonra postalarsin......
Sana ne demeliyim???Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor...Sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor!
Birlikte olabilece?in de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol!Geldi?inde bo?luk dolduranlardan de?il, gitti?inde yeri dolmayanlardan olsun!!!
Yar? dalgal? olmal? deniz.Ya durulmal? ya da kudurmal?.Sonuna kadar batmal? hançer ya da hep yerinde durmal?.Yar? gönül vermemeli insan ya sevmeli ya da terketmeli
E?er ölmek istiyorsan bana gelde sana sensizli?in nas?l bir ölüm oldu?unu göstereyim.
Tatli biri vardir sevilmeye deger, güzel biri vardir görülmeye deger, iyi dostlar vardir özlenmeye deger , ama birde biri varki can vermeye deger, mesajimi okuyorsa eger!!!!
?nsan vard?r sevgilerin en yücesine lay?k , insan vard?r sevgilerin en yücesini versen bile a?a??l?kk...
Seni her dü?ündü?ümde cebime bir kuru? koysam ?u an zengin bir insand?m(seni çok seviyorum
Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için...uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama UNUTAMAZSIN!!!
Özgür Do?mam?? Olabilirsin Ama Özgür Ölmelisin
Beyaz bir güvercin gönderiyorum. kanatlarinda mutluluk, yüreginde sevgi ve sefkat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasinda kocaman bir sevgi öpücügü.
Sevmek ölmektir bence;bende sevmi?tim ölmeden önce..
Seni hiç sevmemezlik etmedim etmem edemem, seni hiç aldatmad?m, aldatmam, aldatamam, ama senin hemen unutuveririm. niye mi? çünkü sen bunlar?n hiç birini yapmad?n!!!
Sozun siirlerin mukemmelidir.Senden baskasini seven delidir.Yüzün çiçeklerin en güzelidir.Gözlerin bilinmez bir diyar gibi..
Eger bir gün bir rüzgar eserse oralara benim sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na unutma sende bana bir tutam sevgi yolla
Dün bir yolcu ugurladim nemli gözlerle onu tek kelimeyle ugurladim güle güle gül dudaklarindan duydum dönecegim tüm kalbimle haykirdim BEKLEYECEGIM...
- Bir ta? att?m pencereye; puff daddy 50cent ç?kt? Usher evde yok dedi why why?
- 300 Spartal? i?eyerek bir havuzu 5 saatte dolduruyorsa 50 Truval? kaç saatte doldurur?
- HER KA?ARIN SONU TOST OLMAKTIR
- uçmas?n? bilirsen olursun pilot, istemesini bilirsen iner sana her külot
- "la havle ve la corvette"
- evliyken balay?na, bekarken alay?na gider.
- zengin paras?yla, fakir kar?s?yla oynarm??
- kardan adam olur senden adam olmaz
- erkekler BOY abdesti al?yor da k?zlar neden GIRL abdesti alm?yor.
- dünya yansa ka?ar? erimez
- pamuktan prenses mi olur? prenses dedi?in ta? gibi olur
- mor ve öpülesi
- ü?eniyorum öyleyse yar?n
- kaderimse cekerim yeterki ip kopmas?n
- kayalardan kayar?m, yoktur benim ayar?m. gerekirse kayalara da kayar?m
- KIR KALB?M? GÖNLÜN OLSUN, AL GÖNLÜMÜ SEN?N OLSUN, BEN ??MD? BA?KA KOLLARDAYIM; BU DA SANA KAPAK OLSUN.........
- Tak?l bana hayat?n renklensin. Fazla tak?lma gökku?a??na dönersin.
- Herkesin gördü?ü ileti ki?isel de?ildir.
- a?larsa anam a?lar; gerisi ninja kaplumba?lar.
- Sevip de sevdi?ini sölemeyeni seven affetsin, sevmeyip de seviyorum diyeni Allah Kahretsin ..
"Seni benden daha çok seveni bulursan,
Seni ?imdi unutmaya haz?r?m inan.
Seni benden daha çok seveni ar?yorsan,
Bu can?n ölmesini bekle o zaman!!!"
"It's raining man...Ama bi tanesi kafama dü?müyo
gebere jackson
- Can?m s?k?ld? senden, nick de?i?tirdim emesenden
- Orada oldu?unu biliyorum
- Düzeyli bir sohbete var msn ?
- Polat alemdar'? haraca ba?layan nacizane ki?ilik
- Durumum çevrim içi/Beynim me?gul/Ruhum hemen dönecek/Akl?m d??ar?da/Elim telefonda/Kalbim çevrimd???
- Msnevler
- Bill Gates'e uzanan eller k?r?ls?n
- Zenci mahallesindeki solaryumcu
- Öküz gibi bakmakla tren durmaz ki!
- Beyaz atl? prensi bulmak için daha kaç kurba?a öpmem gerekiyor?
- A?k bir sabunsa kopurt beni pakize
- Y?llard?r oturum açmayan adam.. Adam her online oldu?unda "y?llard?r oturum açmayan adam oturum açt?" yaz?yor bilgisayar?m?n kö?esinde, ve ben her seferinde gülüyorum. Allah Allah...
- Tanr?m kör oldum, art?k kusura bakam?yorum.
- Nescafe bile 3ü1 arada, ben yaln?z?m "
- Errorla mücadele
- Dürümüm, çöp ?i?im ve ayran?m; insan bedenine hapsolmu? bir hayvan?m..
- Benim gibisini google'da arasan bulamazs?n.
- Msn 'den gelen adam
- Anar?ist mi olal?m yani, ne bu kpss kadrolar?
- Nickneyime
- Allah chat yapmam?z? istese klavyeyle do?ard?k.
[Ölsemde dik durmaz, sarhostur mezar ta??m...]
- Baba beni okula gönder devams?zl?ktan kal?cam yoksa.
- Hemen can?m? alma Rabbim b?rakta hayatla didi?eyim, mümkünse di?i gönder azrailimi ölümle sevi?eyim...
- Acele i?e , bende i?icem ?eytan kar??maz merak etmee !!
- Pamuk cüce ve yedi prensesler
- Rekor insan?n kendine yak??an? k?rmas?d?r.
- Güzel asmadan ç?kar güzel yaprak, marifet o yapraktan güzel dolma yapmak.
- Hayat boktan ama grafikleri güzel
- Buffy de vampir say?l?r
- Ahmet ?u anda yok, notunuz varsa ben alay?m
- 14 ?ubat sevgililer günü bayan eleman al?mlar? ba?lam??t?r!.
- Her sokakta kavgam?z, her duvarda yaz?m?z her karakolda nam?m?z ve her genç k?z?n çantas?nda bir foto?raf?m?z vard?r.
AÇ KAZ?M GENÇL?K ÖLÜMÜNE P?ÇL?K
ALIRIZ EMANET? BOZARIZ ADALETI MAHALLEMIDEN GECILMES ELIMIZDEN SU ?Ç?LMEZ AÇ KAZ?M COCUGUYUZ B?ZE RAJON KESILMEZZ ULAAA
CIKARSINLAR SEN? SATICA 3 KURUS WERIRSEM NAMEDERD?M.
ACIMAM YET?ME KOYARIM GÖTÜNE .
2 KURUSLUK ADAMA 5 KURUSLUK DEGER WERIRSEN GERIYE KALAN 3 KURUSDA BZI SATAR.
KAFAM GÜZEL KIZLAR GÜZEL AÇ KAZ?M HERSEYDEN GÜZEL
K?MSE BENI GÖRMEDEN DELIKANLIYIM DEMESIN UNUTMAYIN HER DELIKANLININ DELIKANLISI WARDIR
SON SOZLERIM BUNLARDA DELIKANLILARA GELSIN SAHTE DELIKANLILARAAAA ALAYINIZ YALAN
AÇ KAZ?ML?Y?Z COK HEYCANLI DELIKANLIYIZZ
SEN?DE AÇ KAZ?M'A BEKLER?Z
MISAFIR PERVERIZ
B?Z YÜZSÜZZZZ P?ÇLER G?B? HER GÜZEL KISA A?IK OLMAYIZ AMA OLDUKMUDA ASLA UNUTMAYIZ�
Kendini Bu KadaR Kasma DamaRLAr?ndak? Kan biLe Bana Hasta
kamyon çeker 30 ton�. kalbim çeker PAR?S H?LTON
Bu gün olmaz isim var, yarin olmaz dersim var, öbür gün olmaz babam evde�Ulan anlasana gönlüm yok sende!
ElimiZde BiraLar Bizi GöreN KaCAr PicHLik kan?mazda war arkada? s?k?ysa yakla?? alay?n?za deil kral?n?za karDA?
Bu n?cK MAhKEmE KArAr?yLa eNgeLLeNm??TiR
Küçüktü K?yamad?m Büyüdü Koyamad?m
ÖlümLEr Ani , DünyA fAni Bi kERe VErsen Ne oLUR Yani
Ne KrAl Ol Ne Pa?a PiÇ Ol HaYaT?nI Ya?a!!!
Ne ?eKiL ?ç?n WeReNlE NeDe WeReN ?ç?n ?eKiLdEn ?eKlE g?reNlE ???m OlMaZ
Bu sewday? kaLBime gömdüm we Sen öLdün.
' SeN PiyonsuN Ben $aH Seni KayBederseM En FazLa 2 puan?M GideR Sen Beni KayBederseN OyuN BiteR�
Rap a KARSI HISLERIM HEP BEL ALTI BENI SORAN OLURSA MEKAN YER ALTI
ben ölürsen herkez bisi sleyeck kimi verem kimi hasta diyecek fakat biri var bunu bilecek KARA SEVDAYDI diyecek�
GüLü?Ler yaLan art?k SevdaLar DµmÀn aLt? sigaram?n uCunda Yak?Cam Bu a?k? ! Çak K?BR?T? Gör DUMANI .!
HayaT Bir S?navsa ?smimi Yazar Ç?kar?m!
No Kar? No D?rd?r Noo HayaT Nooooooo
Herkesin Elindeki Kendine B?rakana 5 Misli
Azrail Blöf Yapmaz a***
Ugra?ma Benim Gibi Aksiyle Gö.ünü Si.erim taksiyle
O Sözler B?y?g?ma Gel Otur K?y?g?ma
De?ene De?di?i Kadar De?ririz
Herzaman Arkan?zday?m
Ellerim Ayaklar?m Ayakta Parmaklar?m
Nickim Nickini Ziksin
Ki?isel ?leti için Ki?isel Sensin ?letide Sana Girsin
Ne unutacak kadar zaman geçecek, ne geçen zaman seni unutmaya yetecek. B?rak?p unuturum sanma zaman al??may? ö?retir, unutmay? ASLA !!!!
Ke?ke sen, ben olsan ölesiye sevmenin ne zor oldu?unu anlasan ; ke?ke ben de sen olsam ölesiye sevilmenin tad?n? ç?karsam.
Çiçek suland???nca güzel, ku?lar ötebildi?ince sevimli, bebekse a?lad??? kadar bebek ve her?eyi ö?rendi?in kadar bilirsin. Bunu da ö?ren; sevdi?in kadar sevilirsin.
Gökyüzü ka??t denizler mürekkep oldu.Binlerce kez seni sevdi?imi yazd?m.Sen de inand?n. APTAL! Ben seni sevmedim sana TAPTIM!!!
Unutmaki sevgilim c?narlar saks?da yetismez
Kalbindeki sevgi içindeki korkuya yenik dü?erse hep kaybedersin
Uçurumun kenar?nda ?sen hayata g?c?kl?k olsun diye gülümse
Duyuyorum sana dokunamaman?n ezikli?ini ya??yorum a?k?n rezilli?ini, inan bitanem yan?mdayken çekiyorum en çok hasretini
Da?lara ?ahinlerde ç?kar y?lanlarda tek fark tek fark birisinin uçarak diyerinin sürünerek ç?kmas?
Allah?m can?m? öyle bir sonbahar günü alki o vefas?z ne yap?p edip mezar?ma koyacak bir gül bulamas?n
Hayatta hiç kimse için a?lamaya de?mez. Zaten a?lanacak ki?i seni a?latmaz. olurda bir gün a?larsan e?er ba??n? dik tut ki gözya?lar?n a?lad???n ki?i kadar alçalmas?n.
Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im, y?ld?z? al, yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla...
Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!
Gözleriyle gözlerine göz koyan?n gözlerimle gözlerini oyar?m gözlerini gözlerden sak?n gözlerin gözlerime laz?m...(M?NE)
Bir p?nars?n içilen ama kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, özlenen sen, özleyen sen, özleten sen, varken doyulmayan yokken dayan?lmayan...
Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bagl?l?g?n?, çigdemin nesesini, lalenin gururunu, meneksenin tevazusunu, gülün saadetini versem bana ne dersin..?
Bu güzellik. bu zeka. bu anlam dolu gözlerin büyüsü, allah bütün güzellikleri bir arada toplam?s. eeee benden çok bahsettik senden naber...
Bir deniz düsün susuz, bir insan düsün mutsuz, bir gece düsün uykusuz. bir yürek düsün sevgisiz, bir bahar düsün çiçeksiz, bir de beni düsün sensiz...
Hayata tiyatro dediler herkese bir rol verdiler. En zor rolü bana nasip ettiler önce SEV sonra UNUT dediler. Bense rölümü basaramadim, SEVDIM ama UNUTAMADIM!
Seni her özledi?imde gökten bir y?ld?z eksilseydi gökyüzü kapkaranl?k olurdu.
***BaK iBReT Al YeRe Dü$eN YapRaGa..OdA SeNiN GiBi YuKaRiDaN BaKiyOrDu ToPRagA..!
***GÖZLER RENKL? OLSADA GÖZ YA?LARI HEP AYNIDIR**
**Hakk?mda Dedikodu Yap?p Bo? Konu?anLar Devam Edin RekLam?n ?yisi Kötüsü OLmaz!!
******Beni YormayIn! -> çOk ü$engeCim..
Bana yaLan söyLemeyin ! -> Nefret Ederim!
Bana Bi$ey sOrmayIn! -> BiLmiOrum!
Ciddi oLmayIn -> Ben güLüyorum...
iÇeLim Demeyin! -> DayanamIyorum!..
GideLim Diyin! -> GeLiyorum!...
Dalga geÇeLim. -> Bay?L?yorum !..
Derdinmi var ¿ -> DinLiyorum ...
çOk mu zOr¿ -> Ugra$Iyorum!..
Bana a$Ik oLma! -> Ben oLamIyOrum !!!
>>km ne derse desin ben böleimm degisemiyorum
****+KeNdi kuRaLLar?MLa oyNaR?m...
+Bakt?M oyuN §?kT? b?Rak?R kaLkaR?M !!
+HaYaTtA HeR §eÇiM BiR KaYbEd?§TiR ÇüNkÜ bEn
+Ne KaLaNa GiT DeRiM Ne GiDeNe KaLKaLaCaK
+oLaN YeRiNiGiDeCeK oLaN YoLuNu
+BeLiRLeMi§TiR ZATEN***
**Herkes Kendi Maskesiyle Dola??r Oldu Yan?ba??mda Tan?yamaz Oldum 0 Yüzleri...
**Yoku$u Ben C?kT?m YoL $eniN oL$un ZehiRi Ben IctiM $u $enin oL$un
Bi tAne BuLmu$$un Hay?RL? oL$un Bi tAne dE BenBuLdum HaBeRiN oLsun!!! ***
**YorgunLukK?rg?nL?k Hepsi Gelirr Geçerr ! Her ?eye ra?men Ya?aMaK GüZeL ***
****Hani Yetebilseydim De?i?tirirdim Fikrini !!
DinLeyece?ini BiLSem Anlat?rd?m GerçekLeri . . . Neysb?rak bende kals?n***
*****Sen beni sevmeyip ba?kas?n? sevsende umar?m oda sever...BA?KASINI***
**Gözya?lar?n?n de?erini bilonlar? haketmeyenler için a?lama... ****
**Sen Bnm Fark?m? Fark Edemedin!Ama Art?k Farketsende Farketmez!Çünkü bnm fark?m? farkedenler senden çok FarkL? **
**Senide GÖMDÜM !! Sende ÖLDÜN !! Haddini Bilmeyenlerede Küstüm !! ***
**BIR DÜSMANI AFFETMEKBIR DOSTU AFFETMEKTEN DAHA KOLAYDIR ***
****ÜÇ HARF? YAN YANA GET?RM??LER GENÇLER?N BA?INA DERT ETM??LER (A?K)
**pRenSipLerim vAr VE seviyeSiz diiLim.. !
kinCi diiLim Ama Unutmam!..
?evkat qöSteriRim Ama ??MarTmaM.. !
Ciddiye aL?R?M ama KAPILMAM!..
...DALGA GEÇER?M AMA KIRMAM..!
Huzur Veririm Ama Söz vermem!
Kalbime çok k?z?yorum. Benim içimde ve bana ait olmas?na ra?men senin için at?yor!!!
Hayatta gözy?lar?n?n tek nedeni mutlulu?un olsun B?TANEM
Beni ate?e at, vücudum yans?n. Ama sadece kalbimi b?rak, çünkü; orda sen vars?n...
Sensizli?i de sevdim ben: Çünkü; sensizli?in içinde de sen vard?n...
Hayatta üç ?eyi sevdim: Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki bir gün seversin diye...
A?ka kan dökmek diyorsan e?er; Sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim. ?lle de senin kan?n diyorsan; mühim de?il, ben seni toprakta da severim...
Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi: Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki bir gün seversin diye...
Çalmas?n kalbini bende ba?kas? çalsalar bile açma kap?lar? kimseye çünkü içeride ben var?m..
Yalnizlik gecelerin, Umit bekleyenlerin, Hayal caresizlerin, Yagmur sokaklarin, Tebessum dudaklarin, Sen ise yalniz benimsin birtanem
Bir s?cak yüz arad?m su tenha sokaklarda sanki herkes yabanc? herkes dar?lm?? bana.ne derdimi soran var ne tan?d?k bir çehre.ne tarafa uzansam ellerim bo? kal?yor, mutlu olan kimseler hüznümü artt?r?yor.
ne tad? var ne tuzu bu manas?z hayat?n yed? kat yabanc?lar yine de senden yak?n.görüyorsun halimi buna sebep sen oldun binbir derdin ?ç?nde beni yapayaln?z koydun.du?ünmedinmi bir an benimde
bir kalbim var.allah büyüktür elbet a?latan bir gün a?lar!!!
Zamans?z ya?an ya?mur bulutu gibi gel?p oturaca??m gözbebekler?ne a?layacaks?n, b?r burukluk duyacaks?n vefas?z yüre?inde ben? unutmayacaks?n, b?r kabus gibi uykular?n? bölece?im gece yar?s?, nas?l ben sen? unutmad?ysam sende ben? unutmayacaks?n...
Kalbim seni unutacak kadar adi ise duygular?m onu parçalayacak kadar asildir

#2736

 
© 2015
AŞK