Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Marilyn Monroe Güzel Sözleri

Kariyer yapmak harika! Ama so?uk gecelerde kariyerinize sar?l?p yatamazs?n?z.

Köpekler hiç beni ?s?rmad? ama insanlar için ayn? ?eyi söyleyemeyece?im.

Erdemli bir k?z öpü?ür ama a??k olmaz, dinler ama inanmaz ve terk edilmeden önce terk eder...

Hakk?n?zda hiç bir ?ey bilmeden size tap?yorlarsa ayn? nedenle sizden nefret de edebilirler.

Tek ba??na mutsuz olmak, biriyle mutsuz olmaktan iyidir.

?çimde bir kad?n ya?ad???m sürece bu dünyan?n erkekler Dünyas? olmas? beni hiç rahats?z etmeycek.

Hayat?n gerçekleri kurdu?unuz hayallerden çok farkl?. Uzunca bir süreden beri yaln?zken mutsuz olmak, birisiyle mutsuz olmaktan daha iyi geliyor bana.

Hedefe ula?t?ktan sonra insan iyice hafifler. Hangi yolu tepti?iniz önemli de?ildir. Heder çizgisine ula?t?ktan sonra derince bir nefes al?r ve art?k ba?ard???n?z? anlars?n?z. Ancak... Bundan sonra ba?lama imkan?n?z yoktur.

Hollywood öyle bir yerdir ki: bir öpücük için size 1000 dolar öderler ama ruhunuzu sat?n almak için 50 cent verirler. Bunu biliyorum çünkü, ilk teklifi defalarca redederek 50 cente raz? oldum.

Kurallar? harfiyen takip etseydim ?u an hiç bir yerde olamazd?m.

E?er aptal bir k?z? oynuyorsam ve aptalca bir soru sormam gerekiyorsa bunu yapmal?y?m. Benden ne bekleniyor zeki olmam m??

Aktörleri çok seviyorum ama onlardan biriyle evlenmek erkek karde?inizle evlenmek gibi. Aynaya bakt???n?da ayn? ki?i gibi duruyorsunuz.

?nsanlar beni görüp çok güzel bir hayat ya?ad???m? dü?ünüyorlar. Ama ben dünyan?n en çok tehlike alt?nda olan adam?n?, ABD ba?kan?n? seven bir kad?n?m, ne büyük ac?lar içinde k?vrand???m? bilemezsiniz

#876

 
© 2015
AŞK