Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Marlynn Longston Sözleri

K?r?lacak 206 tane kemi?iniz varken, aptal?n biri gelir kalbinizi k?rar .

Bir kad?n sizinle delice tart??abiliyorsa sevinin. Çünkü susmu? bir kad?n için, bitmi?siniz demektir.

Sana ihtiyac?m var.." dedi?iniz ki?i "Niçin" diyorsa gelmez, "Ne zaman" diyosa gönülsüz gelir, "Nerdesin" diyosa mutlaka gelir.

Taba??na yiyebilece?in kadar yemek, Hayat?na sevebilece?in kadar insan al. -?sraf?n lüzumu yok.

Kimse bana 'iki yüzlü de?ilim' demesin! Hangimiz yüzümüz gülerken kalbimizin a?lad???n? belli ettik ki.

Bir kad?n sana a?layarak git diyorsa, yapman gereken tek ?ey kalmakt?r.

Bazen insanlar da ikiye ayr?l?r. Yan?n?zdakiler, akl?n?zdakiler.

Hayat?n?z kötü bir yola girmi?se, unutmay?n; direksiyondaki sizsiniz.

Bir gün ölmek için, Her gün ya??yoruz...

Ayr?l?ktan sonra, kalbini bir müddet ili?kiye kapatmak yaln?zl??? de?il; asilli?i gösterir.

Hayat?n?z?n kalitesini, hayat?n?zdaki insanlar?n kalitesi belirler.

Basit bir erkek, sevgilisini di?er k?zlarla k?skand?r?r. Gerçek bir erkek ise, di?er k?zlar? sevgilisiyle k?skand?r?r.

Hayat öyle bir noktaya getirir ki insan?; Eskiden hiç bitmesin dedi?in günlere, Ke?ke hiç ya?amasayd?m dersin.

K?r?k dökük oldu?u halde çal??abilen tek ?ey, Bir insan kalbidir...

Seni karalayan kar?? cinsse seni elde edemedi?indendir. Hemcinsse senin elde ettiklerini hazmedemedi?indendir.

Platonik sevmek zordur. Her hareketi üstünüze al?nmak istersiniz ama onlar ba?kas?na aittir, kalbi de dahil.

#878

 
© 2015
AŞK