Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Martin Heidegger Sözleri

Her soru bir aray??t?r.

Niye varolan da, hiçlik de?il? Sorun bu!

Dil varolman?n evidir.

Ölüm, her bir bireyin onu bir ba?kas?na geçirme gibi bir olanak olmaks?z?n kendi ba??na kar??lamas? gereken tekil bir deneyimdir.

Herkes' her yerde haz?r bulunur, ama insan?n karar vermesi gerekti?i yerde 'herkes' ortadan çekilmi?tir. Fakat kararlar önceden herkesce verildi?i için 'herkes' insan?n sorumlulu?unu al?r. 'Herkes' kolayca her ?eyin sorumlulu?unu yüklenebilir, çünkü bu alanda yap?l?p edilmi? olanlardan ötürü hiç kimseden tek ba??na kendisini sorumlu saymas? beklenmez. Yap?l?p edilenlerden sorumlu hep 'herkes' ya da 'hiç kimse'dir.

#919

 
© 2015
AŞK