Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mary Wollstonecraft Sözleri

Yeteneklerin en fazla geli?ti?i zaman, insan?n bütün bir dünyay? kar??s?na ald??? zamand?r.

Çocukluktan itibaren, güzelli?in kad?n?n hazinesi oldu?u ö?retilince zihin bedene göre biçimlenir ve alt?n i?lemeli kafesinin içinde dolanarak yaln?zca hapishanesini sever.

Mary Wollstonecraft Sözleri

Bazen kad?nlar zaaflar? ile iftihar edip, erkeklerin zaaflar? ile oynayarak güç kazan?rlar. Fakat geçici kazançlar için erdemin ve bir saatlik ba?ar? için ya?am?n sayg?nl??? feda edilir.

Toplumda a?k?n d???ndaki bütün ili?kilerde cinsiyet ayr?m?n?n ortadan kalkt???n? görmek istiyorum.

Hiç kimse kötüyü kötü oldu?u için seçmez, iyiyi, mutlulu?u ararken dü?er bu yanl??a.

Para için evlenmek legal fahi?eliktir.

#915

 
© 2015
AŞK