Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Ey ?ehid o?lu ?ehid, isteme benden makber, Sana a?u?unu açm?? duruyor Peygamber.

Ey, bu topraklar için topra?a dü?mü? asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak aln? de?er. Ne büyüksün ki kan?n kurtar?yor tevhidi... Bedr'in arslanlar? ancak, bu kadar ?anl? idi.

O, rüku olmasa, dünyada e?ilmez ba?lar, Vurulup tertemiz aln?ndan, uzanm?? yat?yor, Bir hilal u?runa, ya Rab, ne güne?ler bat?yor!

A?lar?m, a?latamam; hissederim, söyleyemem; Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar?m!

Art?k ikiyüzlüleri sevmeye ba?lad?m. Çünkü ya?ad?kça yirmiyüzlü insanlar görmeye ba?lad?m.

Hat?rlar m?s?n? Do?du?un zaman, sen a?lard?n gülerdi alem. Öyle bir ya?am sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem.

Zulmü alk??layamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmi?e kalk?p sövemem.

Yüzsüzdür insano?lu kimse bilmez fendini, kime iyilik yapt?ysan ondan koru kendini.

Medeniyet açmaksa bedeni;hayvanlar insanlardan daha medeni...

Yumu?ak ba?l? isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Korkma, sönmez bu ?afaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y?ld?z?d?r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Adam, ald?rma da geç git, diyemem, ald?r?r?m: Çi?nerim, çi?nerim, hakk? tutar kald?r?r?m.

Göz yumulmakla kör olunmaz.

Budur cihanda benim en be?endim meslek, Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

Tarihi tekerrür diye ta'rif ediyorlar;Hiç ibret al?nsayd?, tekerrür mü ederdi.

Budur benim hayatta be?endi?im meslek, sözün odun gibi olsun do?run tek.

#1721

 
© 2015
AŞK