Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Murat ?ldan Sözleri

Herkes bir inanan' olabilir, ama herkes iyi bir insan olamaz! Önce iyi olun; sonra buna ek olarak ne olursan?z.

Her saniye bir cahil, yüzy?llard?r bilinen bir fikri yeniden ke?feder.

Cehennem demek i?kence demek; i?kence demek kötülük demek. ?yilik, kötülük yaratamaz ve kötülük üretemez.

?arap seytan?n ?ahinidir derler; insanlar? onunla avlarm??!

?yi bir Tanr? varsa ?eytan yoktur, ?eytan varsa iyi bir Tanr? yoktur.

Yüzy?lday?z; krallar ve kraliçeler bu yüzy?lda ne ar?yorlar? Onlar geçmi?te kalmal?lar.

Yerde yürümek zorunda kalm?? kanad? k?r?k ku?lar?n da bir zamanlar çok yükseklerde uçmu? olduklar?n? unutma!

Nehir suyu denize kar??t?ktan sonra onu geri çekmek mümkün mü?

Hayat bir tahterevallidir, Tartini; birinin baht? a?a?? inerken ötekininki yükselir!

Aslan soylu, heybetli bir hayvand?r; ama yine de hayvand?r!

?eytan, içimizdeki bozuk ve igrenç arzular?n ta kendisidir!

?nsan?n kendi can? öyle tatl?d?r ki, bal bile onun yan?nda çok tuzlu kal?r!

E?er bir ülkede adalet yoksa, o ülkenin bir ülke oldu?unu kim iddia edebilir? Adaletsiz bir ülke sadece bir çöp.

Her güne?li sabah büyük bir çe?medir; oradan kana kana tatl? umut içeriz.

K?? geldi?inde çok mutlu olun; çünkü yaln?zca k?? geldi?inde bahar da gelir.

Dürüst bir hükümet, saftirik insanlar?n çocuksu rüyas?d?r.

Edebiyat bir mikroskoptur; bize görünmeyeni gösterir.

Evrenin boyutlar?n? göz önüne ald???m?zda Tanr?'n?n abartmay? sevdi?i sonucuna varabiliriz.

Durup dururken neden bir Marcus Brutus oluverdin? Çünkü kar??ma bir Cassius ç?kt?!

#845

 
© 2015
AŞK