Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmetçik ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için yusuf ziya ortaç taraf?ndan yaz?lm?? olan mehmetçik ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanmal?s?n?z. Buyrun mehmetçik ?iiri:
MEHMETÇ?K
Gö?ü bir fecre sarar açt???m?z bayraklar,
Yurdu, topraklara m?hlanm?? ad?mlar saklar.
Çarpar ecdad?m?z?n nabz? damarlarda bugün,
Ko?ar üç k?t'ada nal sesleri hâlâ Türk'ün!
Bir kâ??t parças? üstünde bakarken Hind'e,
On as?r Gazneli Mahmûd'u bulur kalbinde.
Yeni rü'yâlara dald?kça bugün ?rk?m için,
Olurum gölgesi dünyâya vuran bir Temuçin.
Bendim Ayd?nc?k önünden suya seccade salan,
"Yakas?n Rumeli'nin pençe-i himmetle alan!"
Bendim, -elbet- ki bugün yâd? ölümden de ac?,
Dalk?l?çlarla k?l?çtan geçirenler Mohaç'?!
Ad? üstünde benimdir o ?ehirler, köyler,
Nice da?lar, tepeler ismimi hâlâ söyler!
Bendim elbet ?u Çanakkale'yi gö?süyle tutan;
Kara topraklara evlâd?n? vermi? uyutan.
Giydi al kanlar?m?n tuncunu y?llarca etim;
Bo?du son dü?man? yurdumda benim iskeletim.
Bast???m yer mezarimd?r diyen elbet ölmez,
Silinir, toprak olur belki... Müebbet ölmez!
Bu çelik ruhu giyen etle kemikten madde,
Bir a??lmaz granit kal'a çeker serhadde!
Yedi kat topra??n alt?yle bizimdir bu diyar,
Can verirken, bizi ecdad?m?z?n ruhu duyar.
Kalbi Allah'a dayanm?? dayan?r dipçi?ine,
Güvenir milletimiz yine Mehmetçi?ine!

#3099

 
© 2015
AŞK