Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Melek Sözleri

En Güzel Melek Sözleri K?sa Sayfas? -

günayd?n can?m benim bitanem mele?im seni çok özledim ke?ke her sabah gözümü ilk açt???mda seni yan?mda görebilseydim. o günlerde gelecek in?allah....

Y?k?k Dökük Sevdan?n Enkaz?ndan Kurtulman?n En ?yi Yolu Parçalar? Çi?neyerek Uzakla?makt?r.
gözya?? sözleri

Ne Eksik Ne de Fazlas?n? Ara Seni Üzenle Asla U?ra?ma! melek sözler facebook

bana a?lama e?er beni sevseydin burada benimle olurdun beni istiyorsan gel bul beni karar?n? ver


?imdi oturuyor sensizlik kalk?p gitti?in yerde....

Benim damarlar?mdaki kimyasal etki sen a??k deilsin olum senin ki etkiye tepki...

Sadece seni sevdim bebe?im..!!Yan?mda olmasan bile hayalinle ölece?im..!!

DµRµCam BµRda ~ GiDi$ini S£yR£dîC£m ~ kIpIrtIsIz ~ SâKin qîBi GöRünC£m ~ KavGasIz öLaCaK ~ fIrtInAsIz öLaCaK ~

sence bu çok mu imkans?z..(SENLE&BEN)

$aяk?Laя?m KendiMe AnLLatt???M Biя MasaLd?, YiNe KeNdiM DinLediM . . . .

Kalp sevmekten yorulmaz: ya?amak varken ya?ayamam?? olmak

BumuyDu Hayat Ded!q|ery Hayat a$|?nDa q0sq0camaN B!r rüya Uyan Art|q B!tt! Rüya

_Bi®tek_ $en_wa®$?n_Benim_i©in..!!

rüya, biz uyurken kalbimizin tuttu?u bir dilektir. arkada?, uçmay? unuttu?umuzda bize kanatlar?n? açan bir melektir. hayal gücü; bizi bilmedi?imiz yerlere uçuran bir rüzgard?r ve hayat, içinden ne ç?k...

en güzel insan, en güzel annem, koruyucu mele?im.. ellerinden öperim....

bulutlara yükledim özlemimi; ?im?eklerle çakt?rd?m sevgimi; ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla; küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?...

rüyalar?n en güzelini görürken, tanr?n?n seni korumak için gönderdi?i meleklerin kanatlar? öyle büyük olsun ki en masum an?nda bile kimse sana zarar veremesin. ne seni unutmak gibi bir çaba var yü...

her a?k?n gökyüzünde bir mele?i varm??. yeryüzünde biten her a?k için gökyüzünde bir melek a?larm??... ?nan ki a?k?m bizim mele?imiz hiç a?lamayacak...

- Kaplanla göz göze gelmi? bir ceylan gibi , ürkek bak??lar?mda sensizlik , ?skalanm?? hayallerimde gençli?im , eremedi?im vuslatlarda ümidin.

- Sokakta bir k?z gördüm tak?ld? gözlerim gözlerine, A????m zannetti beni kendine, Halbuki ne bilsin, Benziyordu GÖZLERI GÖZLERINE.

- Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.

- Dostlar ?rmak gibidir, kiminin suyu az, kiminin çok... Kiminde ellerin ?slan?r yaln?zca kiminde ruhun y?kan?r boydan boya.

- Hayatta üç ?eyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

- Hayat ve ya?ad?klar?n? bir okyanus gibi dü?ün...Ç?lg?n ve deli dalgalara isteyerek girmezsin...Durgun sular kendini belli etmez ve ne zaman co?aca??n? sen bilemezsin.

- Biz birbirimize dönmü? iki ayna gibiyiz. ?çimizde binlerce olsada görüntümüz biz sadece birbirimizi görürüz..

- ?nsanlar her ne kadar sonbahar? ayr?l?k mevsimi kabul etmi?lerse de, kaderde ayr?l?k varsa sonbahar? beklemez.

- A?k bir güle benzer çiçek k?sm?nda a?k?n sonsuzlu?unu ya?ars?n , diken k?sm?nda ise sonsuz ac?lar? ya?ars?n.

- Ne zaman çöller deniz denizler çöl olursa, güne? do?may? unutup ay çimene dü?erse, da?larda nilüfer çamlarda gül biterse, i?te o zaman seni unutup ba?kas?n? SEVER?M!

- Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m daha çok riske girip sana a??k olamaktan!!!

- Sevmek saçak alt?na s???nan göçmen ku?un kar tanecikleri aras?nda uçu?an beyaz tüyünü görebilmektir

- Güler yüzle söylenen bir yalan? bir anda yuttu?umuz halde ac? gerçe?i ancak damla damla yutar?z.

Seni ben asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil olan sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koymayal?m a?k?m , sana kucak dolusu virgül getirdim ne dersin?

- E?er bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sa ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi sorsan, inan ki bebe?im hergün ya?mur ya?ard?r?rd?m.

-Yana??na dü?en kar tanesi eriyerek dudaklar?na indi?inde ve o birdamla suyu birisiyle payla?may? diledi?inde rüzgara dön ve dü?ün, ben hep orday?m!

- Baz? insanlar? tan?d?m ayn? y?ld?zlar gibiydi, parl?yorlard?, hepsi gökyüzündeydi. Ama ben seni yani, güne?imi seçtim, bir güne? için binlerce y?ld?zdan vazgeçtim bunlar?n hepsi senin için bebe?im.

- Seninle ben bütün mevsimleri bir günde ya?ay?p, bütün y?llar?da bir mevsimde ya?amaya haz?r?m... A?k?m sana bir tutam mutluluk , sevinç ve umudumuzu yolluyorum iyiki vars?n hep yan?mda ol seni çok ama çok seviyorum.

- Bir gül olmak istiyorum Neden diye sorarsan Beni al?p bütün nefesinle içine çekip koklad???nda vucüdunun derinliklerine girip bir daha ordan ç?kmamak istiyorum.

- Ben seni bulmaktan çok aramak istiyorum. Seni sevmeden önce anlamak istiyorum! Seni bir ömür boyu bitirmek seni bir anda harcamak de?ilde sana hep yeniden ba?lamak istiyorum sen benim her?eyimsin.

- Benim için hani gözler var sözleri anlat?yor, hani sözler var gözleri anlat?yor ama bir de a?k vard?r benim her?eyim olan oda bana seni anlat?yor.

- Sana Bembeyaz bir güvercin yolluyorum ; yüre?inde sevgi ve sadakat yaz?yor, kanatlar?nda mutluluk ta??yor, karbeyaz olan tüylerinde umut getiriyor ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ünü ta??yor, yana??n? uzat seni çok seviyorum a?k?m.

- Denizleri k?z?la boyad?m dün gece uykumda, at?verdim sessizli?i uçurumlardan, rüzgarada haber sald?m söylesin sana seni ne kadar çok sevip özledi?imi. Seni çok özledim hemde çok.

- Bir kelebek yakalad?m dünyan?n en güzel kelebe?i ömrü bir gün olan bu kelebe?i sana yollad?m son kez denizleri da?lar? tepeleri a?t? seni buldu ve yan?na geldi benim için yana??na kondu ve seni öptü i?te o bendim güzelim.

- Uykumdan uyand???mda pi?man oluyorum, geri dönmek istiyorum ama dönemeyincede çaresiz kal?p deliriyorum, sen hayatta görebilece?im en güzel en tatl? en harika rüyas?n seni kendimden bile çok seviyorum.

- Sen benim oldu?un sürece , ne sen benim hayat?mdakilere rakip nede onlar sana rakip olabilir çünkü sen benim her?eyim ve daima tekimsin mele?im!

- Dün bugün yar?n hiç farketmez Kalbinin içindeyim herzaman kendini yaln?z hissetti?inde korktu?unda birine ihtiyac?n oldu?unda elini kalbine koyman beni bulmana yeterli olacakt?r.

#2493

 
© 2015
AŞK