Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Merhaba Özledi?im Kad?n

Merhaba özledi?im kad?n...

Merhaba eksik yan?m...

Bu sana gönderemedi?im birçok mektuptan yaln?zca herhangi biri. Sana milyonlarca defa yazabilecek kadar cesurken, bir kere bile gönderemeyecek kadar korka??m...

Nas?l gidiyor hayat, iyi bak?yorlar m? sana, al??t?n m? yoklu?uma?

Biz seninle ayr? dünyalar?n insanlar? de?ildik; yaln?zca ba?ka hayatlar? ya??yoruz, ba?kalar?yla payla??yoruz...

Defalarca söz verdim kendime seni unutaca??ma dair, yeminler ettim, küfürler savurdum... Yeniden denemeye çal??t?m ba?kalar?yla, sevi?tim... Sevi?tikçe özlem kanad? yüre?im, k?r?ld?m ayn? yerden defalarca...

Ne sarabildim, ne de avunabildim...

?çimde yaral? bir ku? gibi a?k, ç?rp?n?yor kalbim...

Gözden uzak olan gönülden uzak olmuyor...

Daha fazla özlüyorsun uzak kal?nca, daha fazla bat?yor gö?süne yaln?zl?k pasl? bir çivi gibi... Her ?eyin fazlas?n? hissetmeye ba?l?yorsun; bir ki?i eksik olunca her ?ey fazlal?k oluyor hayat?nda.

Ve sen çok eksiksin benden...

Seni hala nas?l sevebildi?imi sorma sak?n.

Seni sevmek bana en güzel hediyesidir Allah'?n...

Sevgilim...

Bir ?eyleri düzeltmeye çal??m?yorum, art?k bizim bir telafimiz yok.

Bir gün bana ihtiyac?n oldu?unda ilk günün tela?? ve heyecan?yla yan?nda olaca??m, ne zaman istersen arayabilirsin. Ne zaman istersen gelirim...

Seni tarifsiz bir ?ekilde özledi?imi bil.

Öpüyorum kirpiklerinden, dudaklar?mda hala hüzünlü tad?n.

Kendine iyi bak, bir yan?m? yüre?inde unuttu?um kad?n...

#1761

 
© 2015
AŞK