Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Meslek ?iirleri

Konu: Meslek ?iirleri, Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Mesleklerle ilgili ve meslekler için yaz?lm?? en güzel anlaml? meslek ?iirlerini bulabilirsiniz. Buyrun meslek ?iirleri:
MESLEK
Üniversiteden sonuç alamay?nca
Mezunlar i? bulamay?nca
Çocuklar? mesle?e yönelttik
?mam hatip lisesinden gayrisini
Meslek okulu gözüyle göremedik
Sonuçta meslek sahibi diye
Topluma vas?fs?z i?çi
Ve i?siz imam yeti?tirdik
—————-
Nankör Meslek
Her meslek
Nankördür diyor biri
Mesle?ini seçememi?
Bonkör mesleklerde var
Armatörlü?ü seçte
Göreyim seni
Her mesle?e
Nankörlük demeyi
—————-
Ça?da? Madrabaz
Bilir misiniz eskiler ne der?
Ç?rak ustay? geçmezse e?er;
Meslek yok olup ölür gider.
Ustayla bir meslek sürer gider.
Sen bir de ça?a uydurana bak!
Dinle, ne diyor ak?ll?n?n biri bak!
"Geçti?in köprüyü y?kma?a bak,
Arkandan yeti?en olur mu bak! "
Ö?üdü verene k?z, yoksa kim tutmaz.
Eskisi mi yobaz, yenisi mi kurnaz?
Menfaate gebe bu yara hiç onmaz.
Akl? fenal??a çal???r; i?te madrabaz!
—————-
MESLEKLER
Her mesle?in ayr? güzelli?i
Her mesle?in ayr? faydalar?
Bugün ?imdi yard?mc?
insanlar?n bir parças?
O olmassa burda
ya?am olmaz hayatta
O olmassa burda kap?lar kilitlenir
aç?lmaz bir daha meslek kap?lar?
?imdi ba?la ayr? mesleklere
haydi olal?m beraber
mesleklerle birlikte
eee ne duruyorsun acaba mesleklerin s?rlar?yla
—————-
NAMUS ??Ç?Si
Bir zamanlar
Anam?n kuzusu
Babam?n koçu
Ufac?k çocuktum
Demirciler arastas?nda
Yoksul pir ustalardan
Sanat ö?renmek için
Ellerimle avuç avuç
Ate? yoldum
Ufac?k çocuktum ama
Balyozlara güç yetiren
Top oynamak isterdi can?m
Almaya paras? yetmeyen
Ufac?k çocuktum ufac?k çocuk
Örsün üstünde sanki
Kendi dö?ümü dövdüm
I??l ???l
Pul pul
Döküldüm üstüne
Biçimledim onu
Su verdim
Usulüne göre
Güvercin gö?sünden beyaz
Ayvadan sar?
Gülden pembe
Nar içinden k?z?l?
Zambaklar?n moru
Mavinin bulutsuzu
Sektirmeden geldi
Dayand? menevi?e
Gözlerim üstünde
Dald?rd?m suya
Dald?rd?m suya
Namusland? çelik
E?ilir bükülür
K?r?l?r Dönerse
Benden sorulsun
Namuslu kullanmad?lar fakat
Çeli?in suçu yoktu
Benim suçum yoktu
Yüre?ime dank etti
Anlad?m birden
Namus i?çisi oldu?umu
Dilim çekiç
Dama??m örs
Kafam?n içindedir
Benim dükkan

#2994

 
© 2015
AŞK