Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Metin Üstündag Sözleri

K?rk?ndan sonra de?il, fark?ndan sonra ba?lar hayat.

Kad?n, susarak gider E?er bir kad?n ?ikayet ediyorsa, Erkek bilmelidir ki, o ili?kiden hala ümidi vard?r kad?n?n. Ne zaman ümidini o ili?kiden keserse, ...O zaman sevgisi de yara alm?? demektir. "Bir kad?n?n ç??l?klar?ndan, kavgalar?ndan korkmamak gerekir! Çünkü kad?n?n gidi?i sessiz ve asildir.

kalbinizi birine vermeyiniz vaziyetiniz müsaitse kalbinize birini al?n?z!

Herkese lay?k oldu?u de?eri vereceksin, Öküze kravat takman?n alemi yok.

Kendini kötü hissetmek, hiçbir ?ey hissetmemekten daha iyidir bazen.

Bazen kendim bile, Kendime kalabal?k geliyorum.

Rahats?z olmayan insanlardan rahats?z oluyorum..

#879

 
© 2015
AŞK