Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlana A?k Sözleri

En Güzel Mevlana A?k Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Mevlana A?k Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Mevlana A?k Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Mevlanan?n A?k Sözleri ;
?arab?m a?k ate?idir, hele onun eliyle sunulursa öyle bir ate?e odun kesilmezsen ya?amak haram olur sana.
*Söz dalga dalga co?mada amma onu dudakla, dille de?il, gönülle canla anlatman daha iyi.
*A?k nedir, bilmiyorsan gecelere sor, ?u sapsar? yüzlere, ?u kupkuru dudaklara sor.
*Su nas?l y?ld?z?, ay? aksettirir, gösterirse bedenler de can?, akl? bildirir, gösterir.
*Can, a?ktan binlerce edep ö?renmede, öylesine edepler ki mekteplerde okunup ö?renilmesine imkan yok.
*Gökyüzünde, y?ld?zlar aras?nda parlak ay nas?l görünürse a??k da yüzlerce ki?i aras?nda öyle görünür, o göründümü herkesin parlakl??? söner.
*Ak?l bütün gidilecek yollar? bilse bile, gene a?k yolunu bilemez, ?a??r?r kal?r.
Sen uzatt???n elini tutmayan ele mi darg?ns?n, tutmayacak bir ele uzatt???n için kendine mi k?zg?ns?n.. Hz.Mevlana
A?k bir gül gibidir Yusuf'a benzer...Kokusunu almaya bir yakup ister....A?k? ALLAH korur kurda yem etmez.hz.Mevlana
DÖNMEKT?R SANIRSIN MAR?FET.AR? DÖNÜYOR , YILDIZLAR DÖNÜYOR DERS?N:ZAH?R?D?R GÖRDÜ?ÜNZAH?RDE DÖNERS?N.MAR?FET DÖNMEK DE??L BULMAKTIR.B?LES?N. mevlana
Her Sabah hüzünle kar???k bir umut var içimde, Sensizli?in hüznüne yeni bir günün seni getirece?i umuduyla ba?l?yorum, Her do?an gün yeni bir umut yeni bir aray?? benim için Belki sana kavu?aca??m güne birgün daha yakla??yorum!!! 'marifet donmek degil, bulmaktir!' ., . en guzeli: biraktigi yerde durmaktir..!, ,
Yagmurlar?nda ?sland?g? bir ya?mur vard?r...ad? ask... Ateslerinde yan?p kul oldugu bir ates vard?r...ad? ask... Kelebekleri intihara surukleyen y?ld?zlar?da kayd?ran asl?nda ...ask... Golgelerin golgede kald?g? bir durumdur, s?rlar?n s?r verdigi bir haldir ...ask... Ve asl?nda ask?nda as?k oldugu bir ask vard?r......ilahi ask...
Mecnun Leylâ'ya hasret
Leylâ sevdaya hasret
Sevda murada hasret
Murat vuslata hasret
Bahar bülbüle hasret
Bülbül gülüne hasret
Sava? bar??a hasret
Bar?? huzura hasret
Elem gülene hasret Gülen ne?eye hasret S?la gelene hasret Gelen yarene hasret
Ey Davut! Beni tan?y?p bilmeyen nas?l sever! Gece bast?rd???nda benden uzak, uykuya dalan?n, beni sevdi?ini iddia etmesi yaland?r. Her seven sevgisi ile yaln?z kalmay? sevmez, beklemez mi? Ey Davut! Sevenler için beni görmekten ba?ka bir deva yoktur
Ey âdemo?lu! E?er sevgimi istiyorsan, kalbinden dünya sevgisini ç?kar. Ben, benim sevgim ve dünya sevgisini asla bir kalpte birlikte bulundurmad?m. Ey âdemo?lu! Dünya sevgisiyle birlikte benim sevgimi nas?l istiyorsun? Sevgimi ve r?zam? dünyay? terk etmekte ara
Hz Muhammed(Sav) buyuruyorlar ki "Sizin davran??lar?n?za bak?p da Müslümanl??a özenen insanlar yoksa iman?n?z? gözden geçirin."
Hz. Mevlana'n?n vasiyeti:Ben size, gizli ve aleni, Allah'tan korkman?z?, az yemenizi, az uyuman?z?, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz k?lmaya devam etmenizi, daima ?ehvetten kaç?nman?z?, ..vasiyet ederim♥
iman hem nurdur hem kuvvet hakiki iman? elde eden kainata meydan okur..
Üzülme...der Mevlana ve devam eder;Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatl? olursun, Tek kanatla uçulmaz zaten.Sopayla kilime vuran?n gayesi kilimi dövmek de?il, Kilimin tozunu almakt?r.Allah sana s?k?nt? vermekle tozunu, kirini al?r.Niye kederlenirsin?Ta? ta?l?ktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.Yüzük ol...mak dileyen ta?, ezilmeyi yontulmay? göze almal?d?r.
Ölüyüm ama mezarda de?ilim.Diriyim ama hayatta de?ilim..mevlana
Bir s?rr? ne kadar içinde saklarsan o kadar derinle?ir
A?ka yanmal?, Can dedi?in... Ya can?n olmal?; Ya da, can?n? almal?... Yar diyemezsin ki herkese, ?çindeki yaran olmal?... Herkesin de bir yüre?i vard?r amma, Yürek dedi?in de, Bir A?ka yanmal?..

#2837

 
© 2015
AŞK