Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlanan?n Beraberlik ?le ?lgili Sözleri

Topluluktan bir an bile ayr?lmak iyi bil ki ?eytan?n hilesinden ibarettir.

Sen dost ol da say?s?z dost gör; fakat dost olmazsan dostsuz, yard?ms?z kala kal?rs?n.

?eytan kurttur, sen de Yusuf'a benzersin. Ey temiz er, sak?n Yakub'un ete?ini b?rakma!

Sürüden bir kuzu, yaln?z ba??na bir yol tutup ayr?ld? m? ço?u zaman bir kurt onu kapar, yer.

Sünneti ve toplulu?u b?rakan ki?i, y?rt?c? hayvanlarla dopdolu olan böyle bir yerde kendi kan?n? dökmez de ne yapar?

Sünnet yoldur, topluluk da yolda?a benzer. Yolsuz, yolda?s?z oldun mu bu darac?k yerde helâk oldun gitti!

Din yolu, her âdi tabiatl?n?n gidece?i yol de?ildir. Bu yüzden de tehlikelerle doludur.

Kervandan ayr?l?p yaln?z yol almaya kalk??an e?e?e o yol, yüz kere daha uzar, o derece yorulur.

Duvarlar?n yard?m? olmasa evler, ambarlar nereden meydana gelirdi?

Her duvar, birbirinden ayr? olsa tavan, havada nas?l olur da direksiz, dayaks?z durur?

Her cinsi e? yaratm??t?r. Sonuçlar da topluluktan meydana gelmi?tir.

Sözün özü ?udur: Toplulu?a dost ol; (e?er bulam?yorsan) put yapan gibi ta?tan bile olsa, kendine bir arkada? bul!

Çünkü kervan halk?n?n çoklu?u, yol kesenlerin belini k?rar, m?zraklar?n? köreltir.

?eytan, birisini kerem sahiplerinden ay?r?rsa onu kimsiz, kimsesiz bir hale kor; o halde de bulunca ba??n? yer, mahvedip gider.

#1526

 
© 2015
AŞK