Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlit Kandili Sözleri

Bu sayfam?zda sizlere mevlit kandili için yaz?lm?? mevlit kandili sözleri k?sa 2015 yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? mevlit kandili 2015 sözleri mesajlar? varsa lütfen a?a??daki yorum bölümünden gönderiniz.
Hay?r i?ler, insan? kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'?n gazab?n? giderir. S?la-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzat?r. Bütün hay?rl? i?ler bir çe?it sadakad?r. Dünyada hay?r ehli olan kimseler, ahirette de hay?r ehlidirler. Dünyada münker kötü i? ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.
Her müminin, riayet etmesi ve vefal? olmas? gerekli olan hususlar ?unlard?r:Din sayg?s?, edebe sayg?s? ve sofra sayg?s?.
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i, dostluklar?n bitmedi?i yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin ya?mur gibi ya?d??? nice kandillere...
Kim can? gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile do?ru ve tatl? konu?ur, endi?eye dü?meden haline raz? olur, do?ru ve güzel huylu olursa gerçekten mutlulu?a erer.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... ?yi Kandiller
Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Mevlit..
Oruçlu için iki sevinç vard?r: Biri, orucu açt??? zamanki sevincidir; di?eri de Rabbi'ne kavu?tu?u zamanki sevincidir. Oruçlunun a?z?ndan ç?kan koku, Allah indinde misk kokusundan daha ho?tur.
Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmad?kça veyahut eza ve cefa yapmad?kça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir.
Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Dul ve yetimlere yard?m eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bu gece kulun yalvaris ve yakarislarini Yüce Mevla'ya sunacagi ve O'nun sonsuz affindan, merhametinden, iyiliginden bol bol yararlanacagi umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayirli olsun!
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle... Iyi Kandiller..
Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.
Bin damla serpilsin yüregine, bin tatli mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualarin kabul olsun, kandilin mübarek olsun.

#2268

 
© 2015
AŞK