Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevsim ?iirleri

Konu: Mevsim ?iirleri, Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Mevsimlerle ilgili ve mevsimleri anlatan ?iirlere bu sayfam?zda ula?abilirsiniz.
Ho? geldin bahar
Devaml? ya?mur ya?ar
Ho? geldin bahar
A?açlar çiçek açar
Ho? geldin bahar
Ku?lar uçu?urlar
Tav?anlar kaç???rlar
Y?lanlar kayna??rlar
Ho? geldin bahar
Koyunlar yavru kuzular
Art?k erir buzlar
Ko?ar genç k?zlar
Ho? geldin bahar
Çoban kaval?n? çalar
Sular durmaz ça?lar
Güzeller yazma ba?lar
Ho? geldin bahar
Meyveler tek tek ç?kt?
Güne? dört yan? yakt?
Arkas?ndan ?im?ek çakt?
Ho? geldin bahar
—————
?lkbahar
Ya?mur geçti kar geçti
So?uk rüzgarlar geçti
Güne?li bahçelerden
Güzel çocuklar geçti
Meliyor kuzucuklar
Seviniyor çocuklar
A?açlar dallar takt?
Bin bir renkli boncuklar
Taze hayatt?r bahar
Ne çok ???k renk saçar
Gezdirin e?lendirin
Gürbüz olsun yavrular
Rüzgarlar ese ese
Hayat verir herkese
Civciv bile kapanmaz
?lkbaharda kümese
—————
Kar
Bembeyaz oldu ortal?k
K???n da ba?ka tad? var
Hava bir parça karanl?k
Her yanda buz tutmu? sular
Gel biz de ?öyle kocaman
Bir kardan adam yapal?m
E?er dü?mekten korkmazsan
Buzun üstünde kayal?m
—————
Yaz?n - K???n
YAZIN
Perde kapan, perde kapan,
Kapan çabuk çünkü camdan
Güne? içeri vuruyor,
Defterleri solduruyor.
Benim parlak
Mor yaz?m, bak,
Neler olmu?; uçuk, soluk...
Ben soluk ?eyleri sevmem!
KI?IN
Aç?l perde, aç?l perde,
Sen aç?ld?n, güne? nerde?
Bizi galibâ unutmu?;
Hay?r, onu bulut yutmu?.
Çok so?uk var,
Her taraf kar;
Kar pek güzel, fakat so?uk...
Ben so?uk ?eyleri sevmem!
Tevfik F?KRET
—————
K?? ?ark?s?
Tam otlar?n sarard??? zamanlar
Yere yüzükoyun uzan?yorum
Toprakta bir tela?, bir tela?
Kar?ncalar öteden beri dostum.
Ellerime han?m böcekleri konuyor
Ne ?eker ?ey onlar!
Uç böcek, uç böcek diyorum
Uçuyorlar.
Pan'?n teneffüsü bile
Il?k, ok?amakta yüzü.
Devedikenleri, çal?l?k vesaire
Bir alem bu topraklar?n üstü.
Tabiatla ha??r ne?ir
K?rlarda geçen ikindi vakti.
Sakin, dinlenmi?, rahat
Bir gün daha bitti.
Behçet NECAT?G?L
—————
K??
Bembeyaz oldu ortal?k
K???n da ba?ka tad? var
Hava bir parça karanl?k
Her yanda buz tutmu? sular
Gel biz de ?öyle kocaman
Bir kardan adam yapal?m
E?er dü?mekten korkmazsan
Buzun üstünde kayal?m
VASF? MAH?R KOCATÜRK
—————
Kar
Kard?r ya?an üstümüze geceden,
Ya?murlu, karanl?k bir dü?ünceden,
Orman?n u?ultusuyla birlikte
Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte
Kar ya??yor üstümüze, inceden.
Sesin nerde kald?, her günkü sesin,
Unutulmu? güzel ?ark?lar için
Bu kar gecesinde uzaktan yoldan,
Rüzgâr gibi ta eski Anadolu'dan
Sesin nerde kald?? Kar içindesin!
Ne sabaht?r bu mavilik, ne ak?am!
Uyand?rmay?n beni, uyanamam.
Kaybolmu? sevdiklerimiz a?k?na,
Allah a?k?na, gök, deniz a?k?na
Ya?s?n kar üstümüze buram buram.
Bu?uland?kça yüzü her aynan?n
Beyaz dokusunda bu saf rüyan?n
Gö?e uzan?r -tek, tenha- bir kam??
S?rf unutmak için, unutmak ey k??!
Büyük yaln?zl???n? dünyan?n
Ahmet Muhip DIRANAS
—————
KAR SEVG?S?
kar ya?d? yine bizlere hediye
kar ya?d? yine gönüllere e?lence
kar ya?d? yine her yer bayram
bütün her?ey beyaz oldu yine
kar ya?d? yine her?ey güzel
kar ya?d? yine heryer temiz
kar ya?d? yine çocuklar ne?eli
bütün her?ey beyaz oldu yine
—————
K?? A?ac?
Mevsim k??
A?ac?n dallar? ç?plak
Pencerenin önünde çocuk
A?aca bak?p ac?yor:
"Nas?l ü?üyor kimbilir!"
Oysa a?ac?n kalbi s?cak
Çünkü alt?nda toprak
Sab?r türküsü söylüyor
Çünkü üstünde güne?
Umut ?ark?s? söylüyor
Mevsim k??
A?ac?n dallar? ç?plak
Pencerenin önünde çocuk
A?aca bak?p ac?yor:
"Meyvesi yok, yapra?? yok
Ne kadar yoksul bu a?aç!"
Oysa a?aç zengin mi zengin
Dallar?nda yazdan kalma an?lar
K?z?l elmalar
Köklerinde bahar? saran dü?ler
Pembe çiçekler
Uyuyor k???n be?i?inde a?aç
Uyan?yor penceredeki çocuk.
—————
Bir ?lkbahar ?iirine Ba?lang?ç
Hava ne kadar güzel ö?retmenim
Yollar a?açlar ku?lar ne kadar güzel
Yeryüzü p?r?l p?r?l ö?retmenim
Gizlisi sakl?s? kalmam?? dünyan?n
Nesi var nesi yoksa dökmü? ortaya
Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün ta?lar
Sürüngenler, konglomeralar, serhaslar
Hepsi hepsi ortada ö?retmenim.
Ne olur biz de gidelim
Burda kals?n kitaplar
Burda kals?n i?neli karafatmalar
Kollar?ndan bacaklar?ndan gerilmi? kurba?alar
Burda kals?n hepsi
Bombo? kals?n hepsi
Bombo? kals?n evler okullar
Hapishaneler, hastaneler...
Ö?retmenim, sevgili ö?retmenim
S?rt?m?za al?r?z hastalar?
Kim bilir ne özlemi?lerdir k?rlar?...
Ya mahpuslar.
Ne sevinirler kimbilir
Sar?l?p sar?l?p öperler adam?.
Melih Cevdet ANDAY
—————
Mevsimler
Bir y?lda tam dört mevsim
Hepside ayr? resim
Gel birlikte sayal?m
Takal?m birer isim.
?lkbahar, yaz, sonbahar
k?? gelince kar ya?ar
Haydi haydi evine
Her tarafta so?uk var.
Kasrtal da?da uçu?ur
Bülbül dalda ötü?ür.
Ovada kuzu meler.
Yaz?n her yer tutu?ur.

#2993

 
© 2015
AŞK