Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Michelangelo Buonarroti Sözleri

Hala ö?reniyorum.

Mermere s?k??m?? bir melek gördüm ve onu özgürlü?üne kavu?turuncaya dek mermeri oydum

Ben heykeltra??m ressam de?ilim.

Güzellik, fazlal?klardan ar?nmal?d?r.

?nsanlar, benim ustal???m? elde etmek için ne kadar s?k? çal??t???m? bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir ?ey olmad???n? anlarlar.

?yi sanatç?, sadece mermerin içindekini dü?ünür; ta??n içinde uyuklayan figürleri serbest b?rakmak içinse büyüyü yaln?zca heykelt?ra??n eli bozabilir.

#755

 
© 2015
AŞK