Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Miguel De Unamuno Sözleri

Biz insanlar ne büyük ac?lara, ne büyük mutluluklara dayan?yoruz; çünkü bu ac?lar ve mutluluklar küçük olaylardan olu?mu? büyük bir sis tabakas?na bürünerek geliyorlar. Ya?am bu i?te: Sis.

Ya?am çok ?ey ö?retiyor insana, ölüm daha çok; her ikisi bilimden çok, çok daha fazlas?n? ö?retiyor. Ya?am?n tek ö?retmeni yaln?zca ya?amd?r; bunun yan?nda pedagoji hiç kal?r. Ya?amak yaln?zca ya?ayarak ö?reniliyor ve her insan ya?am?n ç?rakl???na yeniden ba?lamak zorunda.

#912

 
© 2015
AŞK