Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Miraç Kandili Mesajlar?

Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Kandiller berekettir, duad?r, özlemdir ötelere ve hiç unutulmayan dostlar?n hat?rland??? günlerdir.

Bu gece Cenab-? Hakk?n, kendisine yönelip af dileyen müminleri ba???layarak kurtulu? berat? verdi?i bir gecedir. Hepimiz için hay?rl? olsun!

Rasulüm!her?ey a?k?na ram, zaman çile yuma?? sensiz ya?amak haram, ben çorak bi topra??m, sense rahmet gö?ümsün, sana varmayan yollar gece gündüz dövünsün.... kandiliniz mübarek olsun.

Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?m?z?n Rabbimizin yüce kat?na iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda bulu?mak ümidiyle Kandilinizi kutlar?m.

Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim..Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m..Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak..Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle... Iyi Kandiller..

Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..

Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Her müminin, riayet etmesi ve vefal? olmas? gerekli olan hususlar ?unlard?r in sayg?s?, edebe sayg?s? ve sofra sayg?s?.

Bu gece kulun yalvaris ve yakarislarini Yüce Mevla'ya sunacagi ve O'nun sonsuz affindan, merhametinden, iyiliginden bol bol yararlanacagi umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayirli olsun!

Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim..Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m..Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak..Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!

Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hay?rl? olsun!

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Miraç kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim..Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m..Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak..Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle... Iyi Kandiller..

ALLAH'tan sevgi, sa?l?k ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualar?n?z kabul, kandiliniz kutlu olsun.

Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.

Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

ALLAH'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

#1265

 
© 2015
AŞK