Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Morihei Ueshiba Sözleri

Samuray ac?y? ilk çeken ve zevki en son dü?ünendir.

Kötü insanlar ve yenilgiler kar??s?nda bile memnun kal. Bunlar bar?? sanat?nda yeti?menin temel ö?retileridir.

Ba?ar?s?zl?k, ba?ar?ya götüren anahtard?r. Her yal?? bize bir?ey ö?retir.

Sava?ta tecrübeli olanlar sinirlenmez, Kazanmakta tecrübeli olanlar korkmaz. Böylece, cahil kazanmak için sava??rken, bilge, sava?tan önce kazan?r.

Gerçek sava?c? yenilgi bilmez. Hiçbir zaman yenilmem demek, hiçbir zaman dövü?mem demektir.

Rakibinizin gözlerine bakmay?n, yoksa zihniniz onun gözlerine do?ru çekilecektir. Onun k?l?c?na bakmay?n, yoksa k?l?c? ile katledilirsiniz. Rakibinize do?rudan bakmay?n, yoksa ruhunuz rahats?z olacak ve ?a??racakt?r.

Ben, evrenin kendisiyim.

Dünya ve Cennet tanr?s?, ar?nma çabam?z? izlesin.

Aikido, a?kt?r.

#866

 
© 2015
AŞK