Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Muhammed ?kbal Sözleri

A?k k?lavuz istemez, tek ba??na yol al?r.

Ahma?a yüz, aptala söz vermeye gelmez.

Devletler ?airlerin kalbinde do?ar, politikac?lar?n ellerinde büyür ve ölürler.

?nsana s??abilene kainat, kainata s??amayana insan derim.

?lim, apaç?k bir sualdir. A?k ise gizli bir cevaba benzer.

Hiçbir köpek görmedim ki, ba?ka bir köpe?in kar??s?nda ba? e?sin.

?nci deniz dibinde; Çerçöp ç?km?? sahile.

Kadeh olmadan ?arap içilmez, amma bil ki ?nsan? sarho? eden ?arapt?r kadeh de?il.

Sen y?rt?c? ?ahinsin kafes ile sak?n arkada? olma! Davran aç kanad?n? ta ufuklara süzül.

?ahin ölü sülün avlamaz.

Tehlike, kudreti imtihan eder.

Mevlânâ, a?k?n rehberidir; sözleri susuzlara çe?me, vücudu vecd-ü heyecand?r.

Rûmî'yi takip ediniz, o nereye giderse siz de gidiniz ve bir müddet ba?kal?klar? terkediniz.

Harekette birlik olmazsa, fikirde birlik faydas?zd?r.

Uykuyu hafif bir ölüm, ölümü de a??r bir uyku bil.

Hayat bir ?arapt?r ki, en ac?s? en iyisidir.

Ayn? gökte uçarlar, lakin kargan?n dünyas? ba?ka, ?ahininki ba?kad?r.

Visal sevgiyi öldürür.

Sen ki Allah'?n bak diye hitab etti?i varl?ks?n. Niçin bu yoldan körler gibi yürüyüp geçiyorsun? Bahar rüzgâr? gibi güllerin üzerinden geçip gitme, gülistan?n mânâs?na dal.

Hâ?â ben ölümden korkmuyorum. Çünkü ben Müslüman?m. Her Müslümana yak??an da ölümü tebessümle kar??lamakt?r. Hakikaten ölüm ebedîyet âlemine aç?lan ilk perdedir. Son Sözleri.

#859

 
© 2015
AŞK