Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Muhsin Ünlü Sözleri

?ans bana güldü?ünde di?leri döküktü...

Üzülme kelebe?im. Bugünü atlat?rsak, Yar?n diye bir ?ey yok!

Bir kere ben de a??k olmu?tum Zaten ondan sonras?n? hat?rlam?yorum.

Bir intihar giri?imini ihbar edecektim! Birazdan seni dü?ünece?im.

Ah a?k, bir toplulu?un foto?raf çekildikten sonra da??ld??? an...

Ne ikna edici bir intihar giri?imidir ?imdi göz göze gelmek.

Insanlar?n ayr?nt?lara bo?ulmad??? günlerden kalma güzel bir cümle vard?r. Göz gördü, gönül sevdi.

Tahminen ne zaman seversin beni ?

#887

 
© 2015
AŞK