Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Muhte?em Sözler

K?sa muhte?em sözler 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik muhte?em a?k sözleri 2015 için haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan buradaki olanlardan farkl? yeni muhte?em sözler facebook twitter için varsa lütfen a?a??dan gönderiniz.
Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n, ke?ke yaln?zl???m? benimle payla?sayd?n, ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? da ben hep YALNIZ kalsayd?m.
Yine zalim k?? sabah? gözlerimde ve yine sadece sen vars?n hayallerimin en ücra kö?elerinde bileve bir gece ve bir gece daha ve sonsuza dek yan?mda olsan.sar?lsam sana s?ms?k? doyas?ya özlesem seni gizlice...
Birilerine ismini Söylesem Kaybolup Bitecek Gibisin Bo?az?mda Dü?ümsün Yutkunsam Gideceksin Yutkunmasam ÖLÜRÜM...
Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememek, öyle zor ki gecelerce uyumadan hep seni dü?ünmek ve öyle zor ki gözlerinin içine bak?pta seni seviyorum diyememek....gülü?ü yaral?m....
Sevmek sesini duymakt?, sevmek gözüne bakmakt?, sevmek elini tutmakt?, sevmek seni ya?amakt?, Asla unutmamacas?na...
Bana öyle bir mektup yazki sevgilim, Açar açmaz duyay?m kokunu sevda essin ba?ak saçlar?nda, Sesin yüzümü rüzgarla bulsun, Bana öyle bir mektup yazki sevgilim, Gelsin beni en koyu zulamda bulsun, Ve öyle bir mektup yazki vars?n ölümüm olsun.
Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, Bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi, Bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, ??te o an? senle ya?ad?m senle sevdim.
A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...
Ya?amak özlemsiz özlem Sevgisiz Sevgi Sensiz Olmaz Unutma Ki Sevmek Herzaman Beraber Olmak Deyil Sensizken Bile Seninle Olabilmektir Sen Seviliyorsun
Bir gün ölece?imi biliyorum beni gömenlere söyle ki, ellerimi açmas?nlar. Çünkü elerimin içinde ellerinin s?cakl???n? götürece?im..
?imdi uzak bir kenttesin ya ya?mur ya??yorsa.!! dü?üyor mu yüre?ine tane tane...? sen istiyorsan gelirim serilirim k?y?lar?na.
Kapat?yorum gözlerimi karanl??a do?ru bak?yorum, seni görüyorum karanl?kta, aç?yorum gözlerimi birden kayboluyorsun, i?te o zaman ben gidiyorum karanl??a do?ru, sessiz ve sensiz..
Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sewgiler. yüre?ine sus dersin, belki sözünü dinler.giden gitsin ald?rma , yang?nlarda söner. sak?n bakma arkana, krallar önde gider.
Sevdan ne yaln?z bir yükseli? demektir nede y?ld?zlar gibi parlay?p sönmektir.ölmezli?i dü?ünmek bence bo?una emektir.sevdan seni sevip bir daha geri dönmemektir...
çokmudur insan sevgiliye bir ömür verse ya?arken ba??nda bulunman mukaderse sevgilim bekliyorum mezar?mda gözlerinden bir damla ya? dü?erse..... güzelli?ini sevmedim kalbini sevdim sen anlamasan da
Sen istedi?in kadar sakla, Gündüze sar biriktirdi?in geceleri Ben beni sevmedi?ini Güne?ten ö?rendim! Ve sen Benim seni sevdi?imi Biri seni sevince anlayacaks?n!
Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!
Bütün resimler sana benziyor hayret bütün aynalarda sen vars?n simdi sigarams?n dudaklar?mda biraz sonra bir ka??t ve aksam içti?im içki olacaks?n..
SEVG?M SINIRSIZ AMA ANLAYAB?LENE, DOSTLU?UM SONSUZ AMA PAYLA?AB?LENE, SEN HAR?KASIN AMA BEN?M OLDU?UN SÜRECE...
A?k?m?z? Ben mi Yazd?m Senin Gönül Defterine ?imdi Soruyorsun Bunlar Do?rumu Diye Bana Sorma Bana Sorma Bundan Sonra
Bir gün s?yr?laca??z olup bitenlerin aras?ndan.An?lar kalacak. An?lar eritecek içimizi.Belki de kavu?aca??z ?MKANSIZIM sonsuza kadar
Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün.
Bir romand?n okuyupta bitiremedi?im, bir hayaldin yalvar?pta hükmedemedi?im bir sendin merhaba deyip elveda diyemedi?im tek bildi?im var oda SEN? ÖZLED???M
Büyük a?klar engeller kar??s?nda yok olup gitmeyen, bir o kadar büyüyerek bir ç?? halini a?an a?klard?r. Benim a?k?mda bunlardan biri, yüre?im ve sen bir bütünsün bunu unutma.....
Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n.. Karanl??a bak yüzümü göreceksin.. Elini kalbine koy, gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..
Ne haz var senden ayr?, Ne bir tat senden öte. Bir yüzünü görmek bile, de?er binbir zahmete. Verece?in her ac? gönülden kabulümdür.! Sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete...
Bi bak???n manas? hiç bir sözde yok..! Bi bak?? bazen zehir bazen ?ifa verir. Bi bak?? bi bak??? asl?ndan emin eder. Unutma bitanem sevenler daima gözleriyle yemin eder.
?ki k?y? gibiyiz.. Bizi ay?ran deniz asl?nda tek ba??m?z.. Senin üstünden geçen bulut, benim ya?murum. ?ki k?y?y?z hep, biraz uzak ama sonsuza dek birarada..
Dünyada hiç kimse için a?lamaya de?mez, de?ende a?latmaz zaten, e?er bir gün a?larsan ba??n? dik tut ki göz ya?lar?n a?lad???n insan kadar alçalmas?n..
Ya sözlerin akl?mda, yada akl?m ad?nda. Ya hayalin kar??mda, yada sesin kula??mda. Ya ben ç?ld?r?yorum, yada çok özlüyorum. Ya özlemek çok güzel, yada özlenen çok özel....
Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememek, öyle zor ki gece uyumadan hep seni dü?ünmek, öyle zor ki gözlerine bak?pta seni seviyorum diyememek...
Gam yemezdim sevgilim a?k?n ile ölürsem, yine seni severdim ?u dünyaya gelirsem, e?er gözlerinde ba?ka bir hayal görürsem, ben o zaman sevgilim ben o zaman ÖLÜRÜM
Seni saçaklarda titreyen bir serçenin kanat ç?rpas? kadar masum ve bir annenin duas? kadar içten seviyorum B?TANEM. Seni çok ama çok SEV?YORUM...
Güne? alev alev yan?p parlasa bile unutmayaca??m seni kül olana kadar. Beni k?r?p incitsen bile dost bilece?im seni sonuna kadar
GüLmek Için Mutlu Olmay? Bekleme, Belki Mutluluk GüLü?üNde Sakl?d?r, sak?n A?lay?m Deme Bilki Biryerlerde Senin Bir Tek GüLü?üN Için Ya??yan Vard?r....
Sana Yükledi?im Anlamlar? Senmi?sin Gibi Dü?ünme.. ALDANIRSIN... Sen O Anlamlarla Sadece Bende Vars?n.. BEN SEV?YORSAN SEN BAHANES?N ! ! !
Birine Verilecek De?er, u?runa Feda Edilebileceklerle ÖlçüLebiliyorsa Aç Gözlerini Etraf?na Bak.gördü?üN Her?Eyi Feda Edebilirim.ama Sak?n Aynaya Bakma...
Ne varsa arad???m bil ki sende bulmu?um, senden önce yoktum seninle var olmu?um, sende bütün ümitler sende bütün hayaller, beni sende arama ben zaten sen ölmü?üm..
GÖZLER?NE BAKTI?IM AN DÜNYANIN YARISI YOK OLUYOR SEN?NLE GEÇEN HER AN, SENS?Z GEÇENLER? ZORLA?TIRIYOR... HER ?EY?MS?N....
Seni tan?d???mda hayat?m anlam kazand?.Sen varsan her ?ey tamam, sen yoksan her ?ey yalan..
A?k?ms?n, Güzelimsin Yüre?imdeki Tek Dile?imsin, Tutunacak Tek Dal?m Sen A??m, Yar?nlar?m Sen Helalimsin...
istemem sevmeni art?k unutulsun bu fas?l...Küllenir gün gelecek, yoksa bu ate? benide....Çok zamandan berridir özledi?im buydu as?l...göremezsin ben uzaklarda iken gölgemide...elveda a?k?m
Bir gül olmak isterdim neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücüdunun derinliklerine girip, Bir daha oradan ç?kmamak için.. Seni Seviyorum..
Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...
VEFASIZ sendin beni diller dökerek mutlu eden, lakin ne çabuk böle vefas?z olu verdin yokmu? bilirm ben gibi hep a?ka gülen sevdim diye güller gibi heyhat soluverdim
BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R. GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERLERDE B?TT???N? B?L?RS?N. ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLA SEVG?M?. GÖRMESEMDE SONUNU B?L?YORUM. SONSUZA DEK SÜRECEK...
Bir ?ark? bestelesem içinde sevgimi anlatsam. Her do?an günde daha çok umut ve sev dolu olan bir ?ir yazsam. Ve tüm bunlar gerçek olsa, ne dersin benimle olmaya...
Ne seni benden daha fazla seven, nede benim sana daha fazla verebilece?im sevgim var. Anla i?te seni ne kadar sevdi?imi mavi?im...
Bir gün zaman ellerinden kayar tutamazs?n hasretle yanar yüre?in unutamazs?n öylesine bendesin ve öylesine sende olurum ki istesen de beni unutamazs?n..
Hayatta üc seyi sevdim: Seni; Kalbimi; Ümit etmeyi... Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...
kalbim kopsa yerinden avucuna ataca??m elimden gelse ömrüne ömür kataca??m yemin olsun
Seni uzaktan sevmeyi, Bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi, Gözya?lar?mla gülmeyi, Kavu?mak için sabretmeyi, Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla
Bana okuLda 1 SaaTin 60 Dakika oLdu?unu ö?ReTTiLer, 1 DakikaN?N Da 60 Saniye oLdu?unu ö?ReTTiLer ama, SenSiz BiR Dakikan?n sonSuza Dek SüRDü?ünü ö?ReTmeDiLer .. SiMDi DaHa CoK ozluyorum seni BeBiSiM
A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, Bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, Bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...
APANSIZ UYANIRSAN GECEN?N B?R YER?NDE UZUN UZUN DALARSA GÖZLER?N KARANLI?A B?R SICAKLIK H?SSEDERSEN Ü?ÜYEN ELLER?NDE B?L K? BEN O AN SEN? DÜ?ÜNÜYORUM...
Bekle beni sevgilim belki gelirim bir demli cay kokusu gibi ilkbaharda ya?an ?l?k bir ya?mur gibi dolar?m içine delice esen bir rüzgar gibi..bir sonbahar günü yürürken eline dü?erse bir yaprak sak?n b?rakma! benim elimdir sak?n unutma!(
Öyle Sözler Vard?r ki Her ?eyi Anlatan, Öyle Anlar Vard?r ki Her zaman An?msanan, Ald???m Nefes De?il Seni Bana Hat?rlatan, Yüre?imde Sen Her zaman Ya?ayan, Ya?anan, Ya?an?lan...
Her ?ey yalan dolan bir SEN hariç SEN? dü?ününce tüm benli?im yok oluyor i?te o zaman a?k?m?n u?runa kurdu?um cümleler bile devrik oluyor.
?unu bil ki sevgilim bir gün benim gözlerimdeki ate?e yüre?imdeki a?ka tutulursan cehennemdeki ate?ten bile maruz kal?rs?n ve sunu da bil ki bir gün gözlerimin ate?ine kap?lacaks?n..
Sözlerdir a?k? anlatan, Gözlerdir kalbi kand?ran, Kalptir a?k? ya?ayan, Dudaklar; romantizmi ya?atan... Dudaklar sözleri söyler, Sözler ayr?l?k ister, Kalp bu sözlere y?k?l?r, Gözler gözya?? ak?t?r...
Hakikat?n varl???ndan, güne?in parlakl???ndan ?üphe edebilirsin ama benim sevgimden asla. SEN? ÇOK SEV?YORUM A?KIM...
Ölmeyi ALLAHA, Ya?amay? SANA, A?lamay? KADERE, Gülmeyi SANA, Sevmeyi KALB?ME, Sevilmeyi SANA BORÇLUYUM....
Yast???mla uykumu ba?ba?a b?rakt?, s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burda yaln?z sen vars?n. B?TANEM...
A?k ayn? gül gibidir. Rastgele tutarsan dikenleri batar, yapraklar?n? açarsan duygular? akar, tutmas?n? bilirsen o sana tapar...
Senin için a?lad?m, senin için ate?e at?ld?m , ac?lar? payla?t?m;?unu bil ki dünya duruna can?m ç?kana dek buna devam edece?im.SEN? SEV?YORUM
Mevlana
Gönlü ayd?n bir ki?iye kul olmak, padi?ahlar?n ba??na tac olmaktan iyidir.
Aristoteles
Ruhun güzelli?i, bedenin güzelli?i kadar kolayl?kla görülmez.
Montaigne
?nsan?n gözü karanl?kta da iyi görmez, çok parlak ???kta da.
Çehov
Yalan kadar insan? alçaltan bir ?ey yoktur.
Montaigne
?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler.
Çin Atasözü
Ba?kalar?n? azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi ba?kalar?n? affet.
Oscar Wilde
Bir dostun üzüntüsüne herkes kat?l?r, ba?ar?lar?na ise ancak yüksek ruhlular sevinir.
Çin Atasözü
Dostunun aln?ndaki sine?i baltayla kovalama..
Lao-tzu
Ba?kalar?na kar?? zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine kar?? zafer kazanan ise kudretlidir.
A.France
Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.
Lichterberg
Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir.
A.J. Cronin
Üzülmek, yar?n?n s?k?nt?s?ndan bir ?ey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir.
M. ?kbal
A?k k?lavuz istemez, tek ba??na yol al?r.
Allen
Dünyan?n gördü?ü her büyük ba?ar?, önce bir hayaldi. En büyük ç?nar bir tohumdu, en büyük ku? bir yumurtada gizliydi.
Malik bin Dinar
Allah Teala bir kalbi, kendisinden hayay? gidermekle cezaland?rd??? kadar hiçbir ?eyle cezaland?rmam??t?r.
Andre Gide
An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.
Mark Twain
Her zaman do?ruyu söyle; ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.
Arap Atasözü
Yi?it harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.
Mark Twain
Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutlulu?un tam zevkini ç?karmak için onu payla?aca??n?z birinin olmas? gerekir.
Atatürk
Bilgi kuvvettir.

#2307

 
© 2015
AŞK