Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mükemmel Sözler

BeLki birgün dikenLer kanatacak eLLerinizi, beLki serseri bir kur?un de?iverecek yüre?inizi, beLki birgün öLüm kapInIzI çaLIverecek apansIz Ama ne siz eLLerinizi çekecek dikenLerden, nede ben Ne siz korkacaksInIz geceLerden, ne de ben Ne siz vazgeceksiniz bu kavgadan nede ben!!!

Öyle bir a?k isterim ki hiç ya?anmam?? olsun, Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemi? olsun, Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemi? olsun

Bir silah?m olsayd? bir silah?m; yoksullu?u ?aka??ndan, kaybetmeyi kalbinden, yaln?zl??? sensizli?i aln?ndan , aln?n?n tam ortas?ndan vururdum Bir kerecik söyle demi?tin söyleyememi?tim hani, i?te ?imdi söylüyorum SEN? SEV?YORUM!

Yeni bir a?aç ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda. E?er bir gün son bir elveda için beni ararsan ya a?ac?n alt?nday?m yada tam kar??s?nda

Sevmek suçsa cezam idam olsun, cezam idamsa cellad?m sevgilim olsun, cellad?m sevgilimse ad? Sagopa olsun, ad? Sagopa ise can?m ona feda olsun

Bir romand? gözlerin okuyupta bitiremedi?im. Bir hayaldin sen var?pta hükmedemedi?im. Merhaba deyipte elveda diyemedi?im

Ne olurdu bir yapra??n daha oolsayd? bak sevmio i?te...hain papatya...

Ne dil yeter seni anlatmaya, ne göz k?yar sana bakmaya. Ne ellerim dayan?r dokunmaya. Ne kollar?m uzan?r sana sar?lmaya, Hiç ömür yeter mi bir sen daha bulmaya

Uzaktas?n diye unuttum sanma. Zaman ayr?l??? ö?retir, unutmay? asla!..

Eski bir dost gördüm dün yolda, senden bahsetti haberin yok mu? evlendi, dedi. Island? gözlerim birden y?k?lm??, mahvolmu? gibi. Dayanamay?p sordum eskisi gibi yak???kl? m?? Eskiden de yak???kl?yd?. dedi. Ya e?i oda güzel mi? dedim. Kafas?n? e?di Affet. Kar??nday?m. dedi.

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar !

Çöldeki Tek Göl Olsan Bile Seni Ya?atmak ?çin Hergün A?lar?m !

A?kt? o! De?i?tiren tüm gecelerimi A?kt? o! Beni durup durup yenileyen Oydu, duygulu yapan hoyrat ellerimi Oydu, doludizgin gidi?ime dur diyen

A?k bir bedende iki ruh, dostluk iki bendende bir ruhtur, bana unutmay? ve unutulman?n ac?s?n? ö?rettiler ama seni bana unutturmay? asla ö?retemediler

Gözlerinde baharlar? beklerken içindeki k?? beni vurur; sen bilmezsin yüre?imden sevdana ne sular akmak ister durur!

Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun, ya?mur ya?d???nda ?emsiyeni aç?yorsun Rüzgâr? sevdi?ini söylüyorsun, rüzgâr esti?inde pencereni kapat?yorsun; korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun

Bin y?l ömrüm olsayd? bin y?l seni severdim, bin y?l seni sevseydim bin y?l daha isterdim

Gelip geçicidir dediler, çocuksun unutursun dediler, bo?una üzme kendini kimleri seveceksin dediler ama yan?ld?lar Benim ilk ve tek a?k?m sendin ve öyle kalacaks?n!

E?er beni daha fazla üzmek istemiyorsan rüyalar?ma bile girme sak?n n'olursun unutmak do?an?n en güzel arma?an? insana Biliyorsun seninde son arma?an?n unutulmak!

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara Bir cana hasret, bilmezler

Benim bütün dualar?m seninle Sen bir ömür boyu mesut olas?n diye Yalvar?r?m gündüz gece, hayalin gözlerimde, benim olas?n diye

Uzakl?k küçük sevgileri öldürür, büyükleri ise yüceltir T?pk? rüzgâr?n mumu söndürüp ate?i alevlendirdi?i gibi

-Bu son aLdaN???m soN y?k?L???m oLacak GeLseN de bo? art?q geLmeseNde, beN yokum !

eη büуük σlaуlaя eη taηtaηal? σlaηlaя ∂e?ιl eη ѕeѕѕιz ѕaatleя∂ιя!!

ιηѕaηιη уaρabιle¢egι eη büуük eηalιk, keη∂ιѕιηe σlaη güνeηιηι kaуbetmeѕι∂ιя

ιηѕaηlaя ѕιz∂eη eleѕtιяι ιѕteяleя; ama ∂υуmak ιѕte∂ιkleяι öνgü∂üя

ιηѕaηlaя уaηlιѕ уaρabιlιяleя, уalηιz büуük ιηѕaηlaя уaηlιѕlaяιηι aηlaяlaя

ιηѕaηlaяa üçüη¢ü bιя ѕaηѕ νeяme ιkι∂e kal

אükรel๓eภเภ eภ คlçคkçครเ, zคאเ?¦lค?³à¹€à¸  รเ?³tเภค ๒ครค?³à¸„k אükรel๓ektเ?³

a?k baηkalaя?η?η gülü¢ükleя ?υbeѕιη∂ekι ѕeηι ѕeνιуσяυm heѕab?ηa bιηleя¢e öρü¢ük уat?я?lm??t?я ιѕte∂ιgιηιz zamaη çekebιlιяѕιηιz güle güle haя¢aу?η?z

ba?kalaя?η? aet ama keη∂ιηι aѕla ѕözleя∂e уalaη çσktυя ama gözleя∂e aѕla υηυtυlma∂?g?η zamaη υηυtυl∂υm ѕaηma ιηѕaη heя?eу∂eη b?kaя ama ѕeν∂ιgιη∂eη aѕla

-ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olamaz unutmaki sevmek daima beraber olmak deqil sensizken ble seninle olabilmektir

içinDen qeLeni söyLe kaL?Rsa yaz?qK oLuRr

#766

 
© 2015
AŞK