Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Murray Rothbard Sözleri

Zorunlu askerlik kölelikten ba?ka nedir?

?nsanlar? birbirlerini öldürmek için e?itmek insan?n kutsall???n? ihlal etmektir.

Servet sahibi olman?n sadece iki yolu vard?r: Ekonomi yoluyla (gönüllü üretim ve mübadele) ve politika yoluyla. Serbest piyasada sadece ekonomik araçlar kullan?l?r ve sonuçta herkes yapt??? hizmet kar??l???nda bir para kazan?r. Devlet te?vikleri i?in içine girince durum de?i?ir. O zaman servete ula?mak için politik araçlar devreye girer.

#849

 
© 2015
AŞK