Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Musa Anter Sözleri

Türkiye'nin 55 y?ll?k girdisinin, ç?kt?s?n?n yeminli, canl? bir ?ahidiyim. Hem yaln?z ?ahidi mi? de?il!..San???y?m. Mahkûmuyum.

Savc? Bey, bir tavu?un bile 30 çe?it g?daklamas? vard?r. Siz nas?l koskoca bir halk?n dilinin 30 kelime oldu?unu söylersiniz!

ve cellat uyandi yata??nda bir gece. Tanrim dedi, bu ne zor bilmece. Öldükçe ço?al?yor adamlar, ben tükenmekteyim öldürdükçe.

#754

 
© 2015
AŞK