Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mu?fik Kenter Sözleri

Hep söylenir, ilk öpücük gibisi yok diye. Do?ru! Ama her öpücükte ilk öpücük gibi hissetmek var. Bu da do?ru...

Bence art?k kendinize gelin. Çünkü parlat?c?yla ayd?nlanmaz gelecek, fön çekince düzelmez hayat ve fondotenle kapanmaz yaralar.

Ölünce ne diyecekler? Muhtemelen; Ölüm sana yak??mad?. Normal tabii, dirimizi be?enmediler ki ölümüzü be?ensinler.

Nedir gençlerdeki bu lens merak? ? Gözler de sahte olduktan sonra, insan neye bak?p inanmal??

Unutulmamal? ki; gözleri güzel yapan rengi yada boyas? de?il, bak??lar?n ta kendisidir.

Dolu dolu caddelerde, t?kl?m t?kl?m kald?r?mlarda elleri cebinde dola?an ki?idir yaln?z .

Birtek ona gönderdi?in halde alt?na "toplu mesaj" yazmakt?r çaresizlik.

Sevmedi?in birine asla "seni seviyorum" deme. ?çinde olmayan duygulardan varm?? gibi söz etme. Kimsenin hayat?na kalbini k?rmak için girme. Sevgi dolu bakan gözlere asla yalan söyleme, Çünkü birine verebilece?in en büyük ac?, A??k olmad???n birini kendine a??k etmektir.

#877

 
© 2015
AŞK