Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mustafa Balc? - Gel

Sonra açt?m resmini,

öylece izledim

öylece bir gözya??,

sürüklendi yana??mdan

içten tek ve yak?c?.

Dedim ki ne sevilirsin be!

Sordum kendi kendime

Sevdim mi o kadar,

Ölür müyüm tek nefesine,

Ba? tutarm?y?m onun için

yedi da??n efesine.

Ama bilirim ki

tutmal?y?m onu her?eyin tepesinde.

Kar??l?ks?z sevgiden dü?en ya?mur gibi olmal?y?m ona kar??,

cam?nda t?ng?rdamal?,

Çiçeklerini durulamal?,

Saçlar?ndan süzülüp,

dudaklar?nda son bulmal?,

Heyecan denizinin dalgalar? olmal?y?m,

Sahillerde avare dolanmal?y?m,

o gelince köpürüp,

ayaklar?na bir öpücük kondurmal?y?m.

Bo?versene bunlar?,

Saçmal?k!

ne deniz olmal?y?m ne yagmur,

onun olmal?y?m sadece onun,

Çünkü genciz daha ba??nday?z yolun.

Sevmeliyiz!

öpmeli...

Gözlerinde gerçe?i görmeli,

Kafam?z esince mutlu olmal?y?z,

hayat bizi mutlu edince de?il.

Al?p ba??m?z? gidebilmeliyiz,

bir deniz kenar?nda sabahlamal?y?z,

bütün dünya da??lmi? bir haldeyken,

sadece sar?lmal?y?z birbirimize,

içten samimi,

k?sacas? hisli hisli.

Unutma sevgili biz genciz,

Ve önümüzde koca bir yol var,

gel valizime alm?y?m özlemini,

bu yolu çekmiyim sensiz,

gel çocuklu?um,

gel gençli?im,

gel gelece?im...

#1949

 
© 2015
AŞK