Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mutluluk Sözleri

Mutlulu?un formülü, gerekti?inde önemsiz ?eylerle me?gul olabilmektir. - Edward Newton

?nsanlar?n mutluluklar? ya da mutsuzluklar?, kaderin oldu?u kadar da karakterlerinin eseridir. - La Rochefoucauld

Mutluluk daima yak?n?m?zdad?r, yakalamak için ço?u zaman elimizi uzatmak yeter. - George Sand

En büyük say?da insana en büyük mutluluk|mutlulu?u veren eylem en iyidir. - Francis Hutcheson

Bahçelerinde lahana ekenler bizden üç veya dört kat mutludurlar. - Rabelais

Mutlu ya?am, tutku ve korku üzerinde mant???n ve dü?üncenin elde etti?i bir zaferdir. - Lucius Annaeus Seneca

Kim ne derse desin, mutlu insan?n en mutlu an?, uykuya dald??? and?r ve mutsuz bir insan?n en mutsuz an?, uykudan uyand??? and?r. ?nsan hayat?, bir tür hata olmal?. - Arthur Schopenhauer

Do?u?tan gelen tek bir yan?lg? vard?r. O da mutlu olmak için burada oldu?umuzu sand???m?zd?r. - Arthur Schopenhauer

Mutlu bir hayat olanaks?zd?r; insan?n ba?arabilece?i en iyi ?ey kahramanca bir hayatt?r. - Arthur Schopenhauer

Beyin olanca gücüyle ilerlerken, cinsel sistemlerin korkunç etkinli?i daha uykuda oldu?u için çocukluk, hayat?m?z boyunca özlemle geri dönüp bakt???m?z masumiyet ve mutluluk dönemi, hayat?n cennetidir, kay?p cennet. - Arthur Schopenhauer

Tüm s?n?rlamalar ki?iyi mutlu k?lar. Görme, etki ve temas alan?m?z ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geni? ise o denli s?kl?kta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmü? duyumsar?z. Çünkü bu alanla birlikte kayg?lar, istekler, ürkünç ?eyler de ço?al?r ve büyür... - Arthur Schopenhauer

Benim dertlerime derman olman? istemedim, bana hiç ya?amad???m mutluluklar ya?atman? istedim- Atilla Çiçek

Kim oldu?unuzla mutlu olmadan, hiçbir zaman sahip olduklar?n?zla mutlu olamazs?n?z.

Çok Mutlu Olma Sonunda üzüLürsün Küçük Mutluluklar? biL yetinmeyi ö?renirsin sevgine sahip ç?k Mutluluklar? ö?retirsin.

Hayat Nekadar Ac? Olsada güLmesini nekadar Dramatik Olsada Mutlu OLmas?n? biLiceksin...

K?zg?n oldu?unuz her dakika, 60 saniye mutluluk kaybedersiniz.

Senin için bir ?ark? yazd?m Mutluluklar?m? Anlatt?m Her Mutlulu?un içinde Ad?n ve Sevgin Vard? Bu ?ark?y? Sadece Sana yazd?m..

Mutluluk Gülücüklerinde De?il, Söyledi?in Sözlerle Mutlu Etsin beni Gülü?lerin Zaten Heycanland?r?yor beni birtanem..

Bir insan?n bu dünyada mutlu olabilmesi için sadece üç ?eye ihtiyac? vard?r: Sevecek birisi, yapacak bir ?eyi ve umut etti?i bir ?ey.

Kalbimde Bir Ac? Mutluluk Sanki Yüre?imde Bir Sanc? Sensiz Alams?z Mutluluklar Bana Ac? veriyor o An! Hadi geL Mutluluklar?ma Anlam Kat Can?m.

Mutluluklar?n Mutlusu Sevgilerin Sevgisi A??klar?n A?k? heycanlar?n heycan? Ve Güzelliklerin Güzelli?iyLe GeLiyorum Sana Aç koLLar?n? bana.

Mutlulu?u ihtiraslarda de?il, kendi yüre?inizde aray?n. Mutlulu?un kayna?? d???m?zda de?il, içimizdedir.

O kadar güzel bak?yorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutluluklar? ya?at?yorsun o anda..

Saf Duygular?m? Kalbine Güzel Sözlerimi Beynine Sana A??k Olan Bu Bedeni Ellerine B?rak?yorum Birici?im..

Gözlerimi Sende Açt?m Hayat? SevginLe Mutlu Olmu?um Sonunda Sevdi?imi bULmu?um...

Uzak Durma Bana mutlu OLam?yorum Sensiz Asla Güzel Günlerin Hat?r?na Mutluluklar? geri ver bana.

Çok Mutlu Olma Sonunda üzüLürsün Küçük Mutluluklar? biL yetinmeyi ö?renirsin sevgine sahip ç?k Mutluluklar? ö?retirsin.

Senin için bir ?ark? yazd?m Mutluluklar?m? Anlatt?m Her Mutlulu?un içinde Ad?n ve Sevgin Vard? Bu ?ark?y? Sadece Sana yazd?m..

Kalbimde Bir Ac? Mutluluk Sanki Yüre?imde Bir Sanc? Sensiz Alams?z Mutluluklar Bana Ac? veriyor o An! Hadi geL Mutluluklar?ma Anlam Kat Can?m.

Seninle Mutluyum Hayatta, Hayat SeninLe Mutlu geliyor bana BeBe?im..

Bir Gülü?ünle Bir Laf?nla Mutlu OLmas?n? ö?rendim Bu bendeki ben De?il Bendeki Sen Oldu Art?k Seninle Mutluyum..

Nekadar Mutlu Olsamda Sonunda üzülece?im biliyorum hayat?n Sonu gelince Yeniden Mutlu oluca??m Seni Görüce?im biLiyorum..

Mutluluklar seninle güzel seninle mutluluklar? sevdim ben sen mutlu Ol Hep oLMasanda Severim Seni hep..

EN Güzel Mutluluklar? Diliyorum Sana En Güzel Sevgilerimi Yolluyorum Sana SeninLe Mutluyum Bunu Anla..

Mutlu Olmak için Bekleme hayat K?sa Mutlu Olmak için Hayata Pozitif Bak yeterLi.

Seninle mutlu oldu bedenim seninle hayat buldu so?uk ellerim bir seni sevdim bebe?im mutluluk ikimizin her?eyim..

Mutluluk Sadece Seni Sevmekle De?il! Mutluluk Senin HayaLinle Yar?nlar?ma, Güzel Gözlerinle gelece?ime, isminle Hayat?ma giren en güzel Duygular? Kalbime Kaz?d???m bir A?k Güftesi.

Güzelli?in mutluluk de?iL Dü?üncelerimdeki Esrarengiz HayaLin, Sevgin ise dü?üncelerimdeki Mutluluk örne?in...

#1614

 
© 2015
AŞK