Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mutluluk Veren Sözler

Kibirli olma, alçak gönüllü davran. Kendini fazla abartma.

Her ?eyin üstesinden gelemeyece?ini asla unutma.

Çaresizlik tuza??na dü?me. Her zaman bir umut ????? oldu?unu akl?ndan ç?karma.

Her ?eye hakim olmak için u?ra??p hayat? ya?anmaz hale çevirme.

Büyüklük kompleksine kap?l?p, insanlar? ezerek arkada?lar?n? kendinden uzakla?t?rma.

?yili?i kar??l?k beklemeden yap.

Tek ba??na mutlu olunamayaca??n? bil. Çevrenin mutlulu?u için gayret göster.

Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçe?iyle yüzle?.

Yapt???n iyilikleri unut. Anlatarak onlar? k?ymetsizle?tirme.

Sana yap?lan kötülü?ün kar??l???n? vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle.

Seni huzursuz edecek i?lerden uzak dur. ?htiras?n? törpüle.

Ele?tirinin keskin bir b?çak oldu?unu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.

Hiçbir s?rr?n sonsuza kadar gizli kalamayaca??n? unutma.

Ç?karc? olma. Adil davran.

Kibrine yenilip hep daha fazlas?n? isteyerek hayat?n? zehir etme.

En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizli?e kap?lma.

Senden iyi durumda olanlara bak?p üzülece?ine, senden zor durumda olanlar? görüp rahatla.

En sevdi?in ?eyleri, ba?kalar?yla payla?man?n keyfine var.

Hayat?n?n vazgeçilmezleri olsun. Onlar? küçük ç?karlar için asla feda etme.

Muhatab?na güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.

Yazd?klar?n?n ve yapt?klar?n?n pe?ini b?rakmayaca??n? unutma. Gücünü insanlar?n yarar?na kullan.

Bencil olma, tebrik etmeyi bil.

Yalandan uzak dur.

Modern hayat?n çarp?kla?t?rd??? kad?n-erkek ili?kilerinin, hayat?n? esir almas?na izin verme.

?yi bir dostun, paha biçilmez oldu?unu akl?ndan ç?karma.

?yilik yapma arzunu, ?arta ba?lama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçt?r, asla unutma.

Ön yarg?larla hayat? kendine zehir etme.

Bildiklerinle aç?klayamad???n ?eyler, hayat?n?n kâbusu olmas?n.

Korkular?n tutsa?? olarak ya?amaktan vazgeç.

Kendini, hep daha iyiye ula?mak zorunda oldu?una ko?ullama.

Merhametli olmaktan asla vazgeçme.

Anne ve babana off' bile deme.

Kendini sürekli övmekten uzak dur.

Vazgeçilmez olmad???n? kabul et.

Sözünüzde durmaman?n utanç verici oldu?unu akl?ndan ç?karma.

Heveslerini kendine ilah edinme.

?nanma duygunu diri tut.

Karar verirken, vicdan?n?n sesini duymazl?ktan gelme.

Nekadar Mutlu Olsamda Sonunda üzülece?im biliyorum hayat?n Sonu gelince Yeniden Mutlu oluca??m Seni Görüce?im biLiyorum

Gözlerimi Sende Açt?m Hayat? SevginLe Mutlu Olmu?um Sonunda Sevdi?imi bULmu?um...

uzak Durma Bana mutlu OLam?yorum Sensiz Asla Güzel Günlerin Hat?r?na Mutluluklar? geri ver bana

Bir Gülü?ünle Bir Laf?nla Mutlu OLmas?n? ö?rendim Bu bendeki ben De?il Bendeki Sen Oldu Art?k Seninle Mutluyum

Mutluluklar seninle güzel seninle mutluluklar? sevdim ben sen mutlu Ol Hep oLMasanda Severim Seni hep

EN Güzel Mutluluklar? Diliyorum Sana En Güzel Sevgilerimi Yolluyorum Sana SeninLe Mutluyum Bunu Anla

Mutlu Olmak için Bekleme hayat K?sa Mutlu Olmak için Hayata Pozitif Bak yeterLi

hayat Nekadar Ac? Olsada güLmesini nekadar Dramatik Olsada Mutlu OLmas?n? biLiceksin...

Mutluluk Gülücüklerinde De?il, Söyledi?in Sözlerle Mutlu Etsin beni Gülü?lerin Zaten Heycanland?r?yor beni birtanem

Mutluluklar?n Mutlusu Sevgilerin Sevgisi A??klar?n A?k? heycanlar?n heycan? Ve Güzelliklerin Güzelli?iyLe GeLiyorum Sana Aç koLLar?n? bana

0 kadar güzel bak?yorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutluluklar? ya?at?yorsun o anda

Kibirli olma, alçak gönüllü davran

Kendini fazla abartma

Her ?eyin üstesinden gelemeyece?ini asla unutma

Çaresizlik tuza??na dü?me Her zaman bir umut ????? oldu?unu akl?ndan ç?karma

Her ?eye hakim olmak için u?ra??p hayat? ya?anmaz hale çevirme

Büyüklük kompleksine kap?l?p, insanlar? ezerek arkada?lar?n? kendinden uzakla?t?rma

?yili?i kar??l?k beklemeden yap

Tek ba??na mutlu olunamayaca??n? bil Çevrenin mutlulu?u için gayret göster

Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçe?iyle yüzle?

Yapt???n iyilikleri unut Anlatarak onlar? k?ymetsizle?tirme

Sana yap?lan kötülü?ün kar??l???n? vermek yerine Öfkenin dinmesini bekle

Seni huzursuz edecek i?lerden uzak dur ?htiras?n? törpüle

Ele?tirinin keskin bir b?çak oldu?unu unutma Söyleyeceklerini iyi tart

Hiçbir s?rr?n sonsuza kadar gizli kalamayaca??n? unutma

Ç?karc? olma Adil davran

Kibrine yenilip hep daha fazlas?n? isteyerek hayat?n? zehir etme

En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizli?e kap?lma

Senden iyi durumda olanlara bak?p üzülece?ine, senden zor durumda olanlar? görüp rahatla

En sevdi?in ?eyleri, ba?kalar?yla payla?man?n keyfine var

Hayat?n?n vazgeçilmezleri olsun Onlar? küçük ç?karlar için asla feda etme

Muhatab?na güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol

Yazd?klar?n?n ve yapt?klar?n?n pe?ini b?rakmayaca??n? unutma Gücünü insanlar?n yarar?na kullan

Bencil olma, tebrik etmeyi bil

Yalandan uzak dur

Modern hayat?n çarp?kla?t?rd??? kad?n-erkek ili?kilerinin, hayat?n? esir almas?na izin verme

?yi bir dostun, paha biçilmez oldu?unu akl?ndan ç?karma

?yilik yapma arzunu, ?arta ba?lama Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçt?r, asla unutma

Ön yarg?larla hayat? kendine zehir etme

Bildiklerinle aç?klayamad???n ?eyler, hayat?n?n kâbusu olmas?n

Korkular?n tutsa?? olarak ya?amaktan vazgeç

Kendini, hep daha iyiye ula?mak zorunda oldu?una ko?ullama

Merhametli olmaktan asla vazgeçme

Anne ve babana off' bile deme

Kendini sürekli övmekten uzak dur

Vazgeçilmez olmad???n? kabul et

Sözünüzde durmaman?n utanç verici oldu?unu akl?ndan ç?karma

Heveslerini kendine ilah edinme

?nanma duygunu diri tut

Karar verirken, vicdan?n?n sesini duymazl?ktan gelme

#1617

 
© 2015
AŞK