Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mutlulukla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Ancak en silik rolümüzü bile kavrad???m?z zaman, mutlulu?a kavu?abilece?iz. Exupery

Ba?kalar?na mutluluk sa?layabilen mutludur. Diderot

Bütün mutsuzluklar karde?tir; ayn? dili konu?urlar. Balzac

En büyük mutsuzluk ho?nutsuzluktur. Simon Lemnius

?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe

?nsanlar mutsuz olmad?kça ba?kalar?n?n mutsuzlu?unu anlayamaz. Dostoyevski

?ster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur oland?r. Goethe

Kendi kendinin mutlulu?una engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. Andre Gide

Mutluluk her ?eyden önce vücut sa?l???ndad?r. Curtis

Mutlulu?u tatman?n tek çaresi, onu payla?makt?r. Byron

Mutsuzluk aniden gelmez onu haz?rlayan nedenler vard?r. Honore de Balzac

#1350

 
© 2015
AŞK