Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mutsuzluk Sözleri Mesajlar?

Yeni Mutsuzluk sözleri k?sa mutluluk mesajlar? sayfas? - Facebook twitter gibi sayfalar?n?zda payla? yapabilirsiniz.
Sefil Gönlüm Sevgine muhtaç Kalm??ken beni hep Att?n Bir kö?eye ?imdi bak?p A?l?yorum halime mutsuzluk Benim Art?k içimde...
yalan Sevdalar Yalan A?klar hep Ald? Beni benli?imi, Seni Bulmu?ken Mutlu Oldum Sanm???m Asl?nda Seninle ben hep yalanlar? Oynam???m..
ümitsiz Kalbime Bir Avuç Su Yollad?n hayallerime Sanki Bir ???k Oldun, Oldun Sanm???m Asl?nda Sen Sadece beni Yan?ltm??s?n Mutsuzlu?uma iLk Ad?m??s?n..
uzak diyarlar?n bahts?z insan?y?m, mutluluk için geldim huzuruna ama sen içimdeki 1 tutam mutlulu?uda ald?n benden art?k a?l?yorum bu can ölüm için at?yor..
Mutlu Olmak istedim ?u hayatta Bir Kere, Ama Mutluluk benim neyime, Hep kaybettim hayatta ve kaybederek veda ediyorum bütün insanlara..
Ya?amak güzel olsada mutlu olmadan çekilmiyor hayat, hayat güzel olsada mutsuzluk bitiriyor güzel an?lar? hayat al?yor mutlu ya?anan anlar?..
mutsuz bir a????m sevenim mutlu olsun bunada katlan?r?m ama ümitlerimi almas?n benden ozaman hayat?m? noktalar?m!
hasretinle al??t?m bo? sokaklarda ?ark? söylemeye, nefretimle al??t?m gözya?lar?mda sana beddualar okumay?, mutsuzken anlad?m beni benden ald???n?!!!
Ziyan Ettin hayat?m? Ziyan! ?imdi bakam?yorum hayata Her yerim Oldu peri?an, Kimseye gülmiyor gözlerim inanmaz oldum insanlara, benim mutlulu?umu çald?n benden haram Olsun Sana Bu hayat Haram Olsun Sana verdi?im Dünya..
Çald?n ömrümden Zamanlar?, Mutlusundur belki Ald?n yar?nlar?m?, Hayat?n?n Keyfini Ç?kar Ben Mutsuzluklar? Oynar?m kendi Dünyamda..
Seninle ba?l?yorum güne dertli ve kederli, isminle ba?l?yor gözya?lar?m an?larla kuruyor göz p?narlar?m hadi sevin aLçak! Mutsuz Ve umutsuz B?rakt?n içimdeki gelece?imi..
?ehrin ortas?na Kalbimi As?cam ibret Olsun Tüm A??klara Mutsuz Bir kalbin Hikayesini yaz?cam Anlas?n Seven A??klar, ?imdi Gidiyorum Seven A??klar Derdimden Anlar..
Kana Bulanm?? Ellerim Kalbimi Ç?kar?p Atmak istiyorum Art?k hayat benim için Bo? ve Anlams?z Etraf?m Mutsuz Ve Solgun! Hayat beni Ald?n benden B?rak Art?k Pe?imi..
Yalanlar içinde Mutsuz Ya??yorum peki yar?nlarda Nas?l ya?ayaca??m hayal edemiyorum!!!
Mutsuzluk içime i?ledi ç?karam?yorum içimdeki nefreti senin sayende bir hayat daha böylece bitti...!!!
Zehir ettin içimdeki Sevgiyi Kusturdun Bütün iyi niyetimi, Mutsuzluk Art?k benim tek Tesellim Mutlu Olmakla Gülmedik Belki Mutsuz Olursak A?layarak Hayattan Zevk Al?r?z!!!
beni benden alsanda! gençli?imi Harcasanda! Umutlar?m? Çöpe Atsanda! Mutsuz Kalm?? Bedenimi Çi?nesende! Senin için A?lamayaca??m!!!
uçup giden y?llar?m?n tek sorumlusu sen, giden y?llar? sadece seyretmekle yetinen benim ben!!!
Harab Ettin içimdeki Dünyay?, öldürdün içimdeki insan?, ?imdi Mutsuz Bir Yarat?k Oldum hayatta, Kar??ma ç?kma Sak?n Tan?mam!!
Mutsuzum Art?k Gülemiyorum Eskisi Gibi Sevgilim, Eski Günleri özlüyorum nekadar iStesemde Dönemiyorum Eskiye Sevgilim Mutlu Olam?yorum Art?k Mutsuzum Yarim..
Ben Mutlu Olmay? Hiç Hak Etmemi?im Hayatta, Kader hep Göstermi? Çilesini Bana Ne A?k Sefas? Sürdü Gönlüm Nede Mutluluk Foto?raf? çekti Gözlerim hep A?lad?m Ben Hep Yastayd?m..
Bu Dünyaya Gülmek için gelmemi?im hep mutsuzluklar içinde kendimi Yemi?im ?imdi ölüme 1 ad?m Daha yak?n?m ?imdi Senden Dünden Daha uza??m..
Bir Anl?k De?il Bir y?ll?k De?il Bir ömür boyu Yan?nda Olmak istedim Sen beni Bir Saniyede Yok Ettin Helal olsun Sana Vicdans?z Sevgili Mutsuz Ettin beni..
Mutluluga özlem Duyarken, A?layarak hasretimi Giderdim, Mutluluk iSterken Garip kalbim hep Ayr?l?klarla K?r?ld? Erkenden..
Beni Parça Parça Ettin Hayata B?rakmad?n Sen Beni Hep Bir Ad?m geriden getirdin hayata Ben hiç Sende iLkleri Ya?ayamad?m Hep terk edilmeleri Ya?ad?m Sayende.

#2633

 
© 2015
AŞK