Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nam?k Kemal Sözleri

Zihin fukara olunca, ak?l ukala olurmu?.

?nsan ne söyledi?ini bilmeli, fakat her bildi?ini söylememelidir.

Dü?ene gülen ac?yandan çok bulunur.

?nsan her nefesini mezardan uzakla?mak için al?r ama her nefes al???nda ömründen bir nefeslik zaman azal?r...

Okumay? ö?renmek, en güç sanatt?r. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir.

Bazen fikirlerini de de?i?tirmelisin, Çünkü sen fikirlerinin kölesi de?il, sahibisin.

Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan ho?nut de?il, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Terbiye ana kuca??ndan ba?lar; her söylenilen kelime, çocu?un ?ahsiyetine konan bir tu?lad?r.

Vatan?n ba?r?na dü?man dayam?? hançerini; Yok mudur kurtaracak baht? kara mâderini? Atatürk'ün bu soruya cevab?: Vatan?n ba?r?na dü?man dayas?n hançerini; Bulunur kurtaracak baht-? kara mâderini!

Devlet, halk?n ne babas?d?r, ne hocas?d?r, ne vasisidir, ne lalas?d?r.

Vatan sevgisinden maksat, topra?a de?il, onun üstünde ya?ayan insanlara duyulan sevgidir.

Dünyaya gelmek hüner de?ildir. Yüksel ki yerin bu yer de?ildir.

Ne mal iledir beyim ululuk, kemal iledir.

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

Yüksel ki yerin bu yer de?ildir,

Ülkedeki ahlak bunal?m?n?n bir kayna?? da; ana baban?n çocuk e?itiminde tuttuklar? yoldur.

?nsan vatan? sever, çünkü hürriyeti, rahat?, hakk? vatan sayesinde kaimdir.

Vatan, bize k?l?c?m?z?n ekme?idir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Köpektir zevk alan Sayyad-? bi insafa hizmetten.

Ne efsunkâr imi?sin ah, ey dîdar-? hürriyet; Esir-i a?k?n olduk, gerçi kurtulduk esaretten.

Kimse takdir edemez alemde Kendi mahiyetini reyi ile/Münferit vas?ta-i rüyet iken Göremez kendini dide bile (Kimse kendi niteli?ini kendi görü?üyle alg?layamaz. Tek görme organ? göz oldu?u halde gözün kendini göremedi?i gibi.

#961

 
© 2015
AŞK