Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Namusla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Bir insan baht?ndan ziyade namus ve do?rulu?una bel ba?lamal?d?r. Solon

?nsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, ba?kalar?n?n namuslar?ndan da o kadar zor ku?ku duyarlar. Cicero

Kaybedilen para bir ?ey de?ildir, ama kaybedilen namus çok ?eydir. Alfred Krupp

Namuslu davranmak en iyi siyasettir. Cervantes

Namus, güzelli?in sadakas?d?r. Hazreti Ali (r. a)

Namus ve ahlak hiç umulmad?k zamanda mükafat?n? verir. C. Perrault

Namus görünmez bir cevherdir; çok kere ona sahip olmayanlar sahipmi? gibi görünürler. Shakespeare

Namuslu ki?iler, ne ayd?nl?ktan ne de karanl?ktan korkarlar. Thomas Fuller

#1347

 
© 2015
AŞK