Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nankörlük ?le ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Duvar yap?ld?ktan sonra duvarc? unutulur. Çin Atasözü

En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocuklar?n ailelerine kar?? gösterdikleri nankörlüktür. Vauvenargues

?nsanlar kendilerinden daha yüksek olanlar?n nankörlü?ünden söz etmeyi severler. Samuel Johnson

?yilik edecek hal ve mevkide oldu?umuz müddetçe nankörlüklerle kar??la?may?z. La Rochefoucauld

Nankör bir evlada sahip olmak, y?lan di?inden daha ac? verir. Shakespeare

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde

Nankörlük, kusurlar?n en büyü?üdür ve e?er insanlar unutkan olmasalard?, hiçbir nankör olmazd?. Goethe

Nankörlük, zay?f insanlar?n i?idir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamad?m. Goethe

#1345

 
© 2015
AŞK