Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nasihat Sözleri

Seni 1 Mesajla Güldürebiliyorsa Onu Çok Sev. Çünkü O, Seni Senden çok seviyordur.

Hatalar?, Hata Yapmadan Silmek En iyisidir..

Bu Hayatta ?unu Ö?rendim Ne Olursa Olsun Oluruna B?rakacaks?n Fazla Dü?ünmek Fazla Sevmek Fazla Önemsemek Her Zaman Seni Yaralar Y?prat?r Ne Kadar Az Dü?ünüp Umursamaz Davran?rsan O Kadar Güçlüsün Ve Duygular?n? Ne Kadar Az Belli Edersen O Kadar De?erlisin...

Kavga etmek marifet olsayd?, Dünyadaki herkes kral olurdu...

E?er birine verecek sevgin yoksa ona umut verecek gözlerle bakma..!

Bu Dünyada ?nsan?n Kendinden ba?ka kimsesi yoktur o yüzden kimseye güvenmeyin onlarda bir gün s?rt?n? döner gider.

?nsan al??t???ndan ayr?l?nca zorlan?r! A?kta böyledir al??t???ndan ayr?lmak zordur, Buna da a?k ac?s? derler, Ama al???rsan bir kez yanl?zl??a; hiç bir ?ey zor gelmez art?k sana!.

Seni dü?ünüyorum içime esen so?uk iklimlerde, seni dü?ündükçe içime güne? do?uyor ?s?n?yorum hayalinle.

Beni terk etti?in gün saçlar?ndan bir tel kopar?p a?aca??m kendimi beni terk etti?in gün kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime ve beni terk etti?in gün ölece?im.

Önceleri hasreti hiç tatmad?m, Yarimden hiç ayr? kalmad?m, Biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k, al??amad?m.

Ay ?????n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parças?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum.

Elimde denizde buldu?um bir midye var, Denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi. Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.

Ba?kas?na kendinden fazla de?er verme, ya onu kaybedersin yada kendini mahvedersin.

Gülmek için mutlu olmay? bekleme, belki mutluluk gülü?ünde sakl?d?r, sakin a?layay?m deme! Belki bir yerlerde senin bir tek gülü?ün için ya?ayan biri vard?r.

Ba?lamak için en uygun zaman? beklersen hiç ba?layamayabilirsin; ?imdi ba?la, ?u anda bulundu?un yerden, elindekilerle ba?la.

Gözlerin dalarsa bil ki dü?ündüm seni, kula??n ç?nlarsa bil ki and?m seni, gece uyan?rsan bil ki resmini öptüm, gözlerinden ya? damlarsa bil ki sensiz oldum.

#1735

 
© 2015
AŞK