Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nasrettin Hoca Sözleri

En Güzel ve Komik Nasrettin Hoca Sözleri K?sa Sayfas? -
Damdan dü?enin halini, damdan dü?en bilir.
Paray? veren düdü?ü çalar.
Ye kürküm ye!
El elin e?e?ini ?ark? söyleyerek arar.
Dü?meseydim zaten inecektim.
Ben neredeysem Dünyan?n ortas? oras?d?r.
Ya tutarsa!
At Yarasayd?, sahibine yarard?
At nal?n?n insanlara u?ur getirdi?ine inanan biri, Hoca'ya sormu?:
"Hocam, at nal? insana u?ur getirirmi?, evin kap?s?na assak günah olur mu?" Böyle hurafelerin dine ayk?r? oldu?unu her zaman anlatan hoca, bu sefer farkl? bir yöntemle cevap vermi?:
"E?er u?ur getiriyorsa, www.gelsinler.net asabilirsin. Ama bence getirmez. Çünkü atlarda bir de?il, dört nal olmas?na ra?men ?imdiye kadar bir faydas? oldu?unu görmedim aksine ak?ama kadar yedi?i kamç?n?n, ta??d??? yükün ve ko?turuldu?u yolun hesab? yoktur.
?imdide nasrettin hocadan güzel bir ?iir:
Dünyada vard?r ünü Ak?ehir denen kentin
Onsekizbin f?kra ile ya?ar orda Nasrettin
?iir yapt?m f?kray? lisan? sürç affola
Dostum f?kra deyince hoca gibi var mola
Hocam ç?km?? pazara bak incir satar imi?
Hatun ki?inin biri veresiye istemi?
Haftaya vereceksen e?er al demi? mal?m?
Doldurmu? dört be? kilo, bu kez sormu? tatl?m?
"Tat k?z?m" demi? hocam "tat k?z?m tatmak helal"
-Orucum- demi? hatun -bize k?zar Zülcelâl-
Demi? hoca eyy ba??m önce ?öyle bir e?il
Lakin ne recep ?aban, piri ramazan de?il
"Söyle bakal?m bana günce bu ne orucu"
-Tutmad???m orucun on y?l önceki borcu-
K?z?p ba??rm?? hoca "olmaz! ver ?u inciri"
?a??r?p da bu hale sormu? sebep nediri
"Allah'a kar?? borcu bunca y?lda ödeyen
Bana olan o borcu ödemez ebediyen..?"

#2780

 
© 2015
AŞK