Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ne Demeli ?imdi ?

Ne demeli ?imdi bir çi?demin topra?? y?rt???n? seyredi?i.

Gö?e mi dokunmal?, ucunam? körpe filizin ?

Öyleyse karanl?k sokaklarda ko?tu?umu dü?ün.

Ay gene bir kad?n gibi sark?yorken denize.

Dirseklerimle bö?rüme gömdü?üm titremeyi dü?ün.

Oradan gö?sümü kaplay???n? so?uk bir terin.

?lk sözcü?ü anlamla birle?tiren çocu?u dü?ün.

Onun kavrad?kça derinle?en ?ark?s?n?...

Vay perçemine günün huysuzlu?u dola?an k?srak,

Vay acemi öpü?lerden gövdeme bo?alan ac?mt?rak haz, tela?, k?vran??.

Par?lt?l? gözlerdeki at?lganl?k.

Ne demeli ?imdi.

Ey serçelerin sabahlarla bölüstü?ü c?v?lt?.

Ey bir roman?n olur olmaz yerinde dikkati çeken hayâl.

Kalbimi çevreleyen sevda gözene?i.

Ac?y??, ?evkat, umursay??, h?rç?nl?k seni.

Beni dü?ün öyleyse.

Beni hayretin ve karanl???n e?i?inde,

Beni fitillerde ba?layan bir f?s?lt?

An?nda ilk sat?r?n? yazarken bir bildirinin,

Kulaktan kula?a dola?an haberlerin ba?r?nda dü?ün.

Beni dar camlarda de?il,

Bir bulutun seyrinde dü?ün,

Burada.

Ortas?nda s?çraya s?çraya kabaran alevlerin.

Beni seninle dü?ün.

Nevzat

#1982

 
© 2015
AŞK