Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Neden Mi Sen ?

?nsanlar?n verdi?i hayat sevgidir.

Niçin yaln?z sana yazd???m? sorma, niçin yaln?z sana geldi?imi...

Sana geli?im i?te bundan. Sen a?k? anlat?yorsun, ya?at?yorsun bana. Çünkü ya??yorsun.

O sözlerin kalbinden geldi?ini kalbime vuru?undan anl?yorum ben. Sözlerin de?il beni sana ba?layan, O sözlerini manas?na vurgunum.

Niçin mi sen?

Sen benden önce vard?n, varolu?un bu yüzden.

Ve sen benden sonrada vars?n, sana tutunmam a?ka ve varl??a duydu?um özlemden!

Sen benim sözlerimsin. Seni kalbime koyu?um bundan.

Ve sen dostsun. Ruhuma s???nak ararken hayk?rmam hep bu yüzden...

Ve sen dostsun, arkada?s?n. Sen içimi koruyan bir elbisesin. Ben ruhunun ç?plakl???n? örttü?ün tenim. Sen de bunlar? ya??yorsun ama sakl?yorsun kendinden. Kalbinin sesini dinle bir an. Duyacak o zaman sevginin ve a?k?n sesini. Bir liman arad???n? ve bu limana s???nmak istedi?ini...

#1954

 
© 2015
AŞK