Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nefisle ?lgili Güzel Ve Özlü Sözler

Hakîkî ya?amak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzular?n?, haram ve zararl? isteklerini yerine getirmemekle olur. Abdulkadir Geylani

?htiraslar?ndan biri öbürünü yutmu?, sen de nefsini köreltti?ini san?yorsun. Voltaire

?nsan nefsini feda etmekle insan olur. Maugham

?syan?n?z nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun Abdulkadir Geylani

Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü alt?na al?r. Nizami

Ki?inin kendi nefsine gösterece?i sayg?, sayg?lar?n en büyü?üdür. Beydeba

Nefs, durgun su gibidir... D??tan bak?l?nca pakt?r. Ama biraz kar??t?r?l?nca bulan?r ve alt?ndaki kirler üste ç?kar. ??te nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede oldu?unu belli eder. El Harraz

Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevapt?r. ?mam-? Rabbani (k. s)

Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir. Abdulkadir Geylani

#1341

 
© 2015
AŞK