Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nefret Mesajlar?

Son Sözlerimi Nefretle Hayk?r?yorum Sana Lanet Olsun Sana ve ya?ad???m?z Her An?m?za, Son Bir iste?im var Bu Hayata Nefretim Seninle Olsun Ya?ad???n her Mutluluk Bir gül Gibi Solsun, Benim Soldu?um Gibi!!!

Dünya'ya A?layarak geldim Nefret Ederek Gidiyorum! Sayende Sevgiyi ö?rendim Huzurla, Nefreti de ö?rendim A?larcas?na

Gidebildi?in Kadar Git Uzaklara Mutlu Olamazs?n Sahte Ve Yalan A?klarla istedi?in Kadar Dar Bak Hayata Nefretimle Kar??la?acaks?n Bakt???n Mutlu Yalanlarda

Tatl? Bir Rüyan?n içinde Nefreti Tan?d???m, Tatd???m ve Ya?ad???m Bir yalans?n!!!

Gerçekleri Gördükçe Senden Nefret Ediyorum, Yalanlar içinde Bir hayat? Seninle Ya??yorum!

Vurdum Duymaz De?ilim Sadece Nefretimin Esiriyim, Buda Senin Eserin!!!

O lanet olas? gururun bitti?inde sak?n geri dönme... Çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururun ba?layacakt?r.

Ben sana ne yapm??t?m ki KAHROLASI? Büktün boynumu, a?latt?n bo? yere. Ben sana, beni sev mi dedim LANET OLASI? Dü?ürdün beni dilden dile.

Yaln?zca çocuklar a?lar ve yaln?zca ALLAH affeder... E?er birgün beni aldat?rsan, çocuk de?ilim a?lamam, ALLAH de?ilim AFFETMEM...

Sanma ki a?k?nla delirdim ?imdi, nefretim ba?r?mda hançer misali gezerim, bu sat?rlar? okursan çok daha iyi anlars?n beni NEFRET?MS?N art?k SEVD???M de?il!

E?er hayat birgün bize oyun oynay?p, seni ba?kas?n?n kollar?na atarsa; seni dansa kald?racak ilk müzik benim cenaze mar??m olsun...

SEN SIMDI KARA BIR KUSKUSUN! KALABALIK SEHRIN YITIKLERINDE, MAVI ELLERINI DE SIYAHA BOYUYORUM, OYLECE KALIYORSUN KENDI CEHENNEMINDE!

CIKARSINLAR SENI SATISA, BIR LIRA VERENE LANET OLSUN!

BIR GUN BENI ANIMSARSAN EGER, ONCE BIR GULUMSE GULUCUKLE AN ADIMI, BENI SEVEN BIR COCUKTU DE, VE SONRA SENI NE COK SEVDIGIMI OGRENEMEMIS OLMANIN ACISIYLA ESEF ET!

BEN KI SENIN ICIN DUNYALARI YAKACAKTIM, SEN TUTUP BENI YAKTIN. NEFRETIMSIN!

SEVMEZ OLSAYDIM SENI O YALANCI GOZLERINI, SEVMEZ OLSAYDIM SENI O IPEK SACLARINI TUTMAZ OLSAYDIM O PAMUK ELLERINI. INANMASAYDIM O YALANCI GOZLERINE!

allah sana öyle b?r ceza vers?n k? ben?m sen? sevd?g?m g?b? sende b?r baskas?n? sev... veee o b?r baskas? ben?m sen? sevd?g?m g?b? senden nefret ets?n..vefas?z

Ke?ke Ayr?l?klar Olmasayd? Hayatta ve ke?ke Sevilende Sevseydi Seven Kadar Bu Ya?ad?kca, Malesef Sevilen Nefreti Hakl Ediyor Seveni Anlamad?kca

Ald???m Nefes Bile Da??l?rken Gökyüzüne "˜ Nefret ' Yaz?yor Gözümün gördü?ü her yere

Bugün Bir Ba?ka Bak?yorum hayata Yüre?im bitik kalbim Ezik, Akl?mda ihanetin Kar??mda ise Sadece Nefretim Var Sadece Bu Sözlerim Sanad?r Yâr!!!

Nefreti içinde Eriten Bütün yanl??l?klar? Elekten Geçirebilen Ki?idir

Nefret olmad?kça Sevginin De?eri Anla??lmaz

içimizdeki nefreti Biz De?il, Kar??m?zdakinin Yapaca?? Hal Ve hareketler Ayarlar

Her Nefretin içinde Mutlaka Bir Mazii Vard?r ve her Nefreti Uyand?ran Mutlaka Bir Ac?n?n Eseridir

Gözlerimiz Bir Merhaba ile De?di Birbirine, Ellerimiz Seviyorum Kelimesiyle Kenetlendi Sevgiyle ve ?imdi kuru bir nefretle a?l?yorum eski günlerime

Oysa ki bir seven ve bir sevilendik bu hikayede ve ?imdi nefretin içinde dü?man?z iki cephede SEN ve BEN!!!

Sevgi ?iirleri Söylerken Dudaklar?m Sana ?imdi Nefret Gözya?lar?na Mahkum Oldum Ac?rcas?na, Hani beni Aldatt???n Gün Varya, i?te Nefretim Do?du Güne? Gibi Kar??na Elveda Sana Elveda Ya?ananlara Nefretim Bitmeyecek ya?ad?kca

Bir Yan?m Sevgiyi Ö?rendi Zamanla Di?er Yar?m Nefreti Ö?rendi Ya?ad?kca!!!

imkans?z bir a?k'm?? bizimkisi sadece Nefreti Ö?renmekmi? Aram?zdaki Sevgi

Gecenin Buz Tutmu? Karanl???nda bile bedenim ü?ümez oldu, Yapm?? Oldu?un Bu hata içimdeki Nefreti Do?urdu ?imdi git istedi?in yere kaç kaçmak istedi?in yere an?lar?m ve nefretim b?rakmaz seni gitti?in yerde!!!

Hayata ve Sana 2 Çift Sözüm var ; 1) Lanet Olsun ve 2) Nefretim Mutlulu?un Olsun...

Nefterim Sana yada Sana Bu Hayat? Sunan Bana!!!

Nefretimin önüne Geçmen için Kendinden Vazgeçmelisin

Sevmek kadar nefret Etmeyede A??k Olabilirim..

Kimseye Nefret Etmedim ?imdiye Kadar ?imdi ise Nefret Etmeden Duram?yorum Ayn? Dili konu?tu?um insanLara..

Nefretim Kalbimde Sakl? A?l?yorum ak?amlar? nerden Sevdim Senin gibi Alça??!!!

Gözlerinle Kalbimi Ald?n Sevginle Bedenimi Sard?n ?imdi ise ihanetinle Nefretimi Kazand?n Alçak Sevgili!

Seni Sevmekti Benim Suçum Dertlerden Kurtulu?umdu Sana gülü?üm ?imdi ise nefretimle an?yorum ad?n? sessizce...

içimdeki nefretim sanad?r sadece kin'im bu sevday? çekemez, herkez benim gibi sevemez benim gibi senden nefret edemez!

Yaz aylar?n? bekledim senin için kalbimde ?l?k bir rüzgar esintisiydi sevgin, ?imdi parçal? bulutlar içimde nefretim sadece seninle...

bebe?im Dedim Dinlemedin Sevdi?imsin dedim ipLemedin beni, A????m ölüyorum desemde görmüyeceksin beni biliyorum benden nefret etti?in için kendimi seviyorum...

kim bilirdiki bu a?k?n sonu ayr?l?klarla örülecek kim bilirdiki en iyi dostum seninle gidicek nerden bilirdimki bu nefrretim ikiniz için sürecek!

Dost Dedi?in Arkadna vurmamal? Senin Gibi, Senin gibi bildi?im Dost OlmamaLi Nefret etti?im..

Ne Sevgiliye Nefretim ne Dostuma Nefretim Sadece Nefretim Kendime Sizleri Sevdim Diye...

Seni 1 Kere Sevdim ben Senden 1 Kerede Nefret Etmesinide bilirim ben!

Bu Dünyada Aldat?Lmakta nefret etmekte sadece 1 ki?inin elinde aldatilan ya?ar bunu aldatilan nefreti bilir anla bunu...

Biz Sevgiyle büyüdük bu yolda ?imdi Nefretle ?lerliyoruz Yolumuzda...

Nefret A?k?n bir koludur Nefretle Ba?layan Tan??malar Bazen A?k?n En büyü?ünü Ç?kart?r Ortaya...

Senden Nefret etmem için tek bir sebebin yeter Bana...

Beni Sevmesende Ben daima Sevice?im Seni A?k?m Benden Nekadar Nefret Etsende Seviyorum Seni.

Nefret Mesajlar?n? kendine Sakla Ben Art?k yokum Hayat?nda!

Kim Derdi ki Nefretim Senin Olucak Ayr?l?klar Beni Bulucak? ?imdi Ayr?l?klar içinde Yapayaln?z?m Sen ise Nefretimin içinde yalanc? bir bahars?n

Uzaklar? hayat Ettim Seninle, Mutluluklar Kurdum ikimizin üstüne, Ya Sevecektim Seni Mertce Yada Nefret Edicektim Sevginden Erkekce ve nefret yendi sevgimizi kalle?ce

yaralar?m? sarmak isterken kar??ma c?kt?n kapanmaya ba?land???n? hissetdi?im anda daha beter yaralad?n beni ?imdi git bi?ey söleme anlams?z kelimeleri kulanmaya kalkma o kadar küçülme gözümde bari ??MD? SADECE G?T ama benden ald?klar?n? geri vererek

sana bir te?ekkür borçluyum. çünkü sen bana a?k?, a?k?n yan?nda da nefreti ö?rettin. ke?ke ö?retmeseydin, ke?ke seni öldü bilseydimde senden nefret etmeseydim. elveda eski a?k?m yeni nefretim...

Sevdim seni sanma kalbim yetimdir...Ölsemde yalvarmam a?k?m asaletimdir.......

meçhul olmu? lakab?m gitti?inden beri. kaybettim kendimi gel güzel gözlüm. bulay?m yine benli?imi...

Sevgilim de?il ama sevdi?imdin. art?k nefret etti?im bile de?ilsin.

ne sen engin bir deniz nede ben k?r?k bir tekne yapayanl?z dünyanda ba?ka birini bekle ne sana ac?r?m ne kendime sadece birtek ki?iye ac?r?m o da yerime geçecek insana

Gelme bana can?n sa?olsun, dönme bana yolun aç?k olsun, ben ?imdi ba?ka kalplerdeyim. bUdA SaNa KaPaK oLsUn..

bende hakkin kaldiysa eger sevildigin gunlere say

Dünyami kararttin, canimdan can aldin. Askin adi batsin , birak sevdan yüregimde kalsin. Sen orada nefretimle yan.

Hiçbir insan için aglamaya deymez. Çünkü degen insan zaten aglatmaz!!!

art?k ne farkeder birgün ç?k?p gelsende yan?mdan ayr?lmay?p hergün beni sevsende y?ld?zlar? indirip yoluma gül döksende benim için öldün sen yasiyorum desende

dünya döndükçe sen hep bana dönmeye basni her yastiga koydugunda beni görmeye her kahkahamda göz yasi dökmeye ben yasadikça sen ölmeye mahkumsun

Seninle sona eren askimiza, hiçte ûzûlmûyor aglamiyorum. Askimiz zaten bastan yokmuski. Geç anladimsada, yillardir yalan olan sevdandan, tam tersi, kurtulduguma seviniyorum. Sana neye ûzûldûgûmû soyleyeyimmi?YILLARDIR SENIN UGRUNA BOSA HARCADIGIM ZAMANA

#95

 
© 2015
AŞK