Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nefret ?iirleri

Nefret ?iirleri sayfas? - Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? nefret ile ilgili ?iirleri bu sayfam?zda bulabilirsiniz. Buyrun nefret ?iirleri:
Nefret
Nefret ediyorum senden
O siyah sac sürmeli kara gözden
Vücudun kollarin dudaklarindan
Bastigin yerden gördügün yüzlerden
Nefret ediyorum
Nefret Edecegim
Ismini söylüyenlerden
Senden bahsedenlerden
Seni güzel bulanlardan
Nefret edecegim seni sevenlerden
————-
Nefret Ediyorum Nefret
Nefret ediyorum erkekler a?lamaz diyenlerden,
Nefret ediyorum nefret nefret o ta? kâlplilerden,
Nefret ediyorum nefret, yalan söz söyleyenden,
Nefret ediyorum erkekler a?lamaz diyenlerden,
Ben a?lar?m a?lar?m hem de gizli gizli a?lar?m,
Öyle bir a?lar?m ki derinlere derinlere dalar?m,
Tatl? tatl? esen meltemlerle sana selam salar?m,
Nefret ediyorum erkekler a?lamaz diyenlerden...
Yusuf Önder Bahçeci
————-
Nefret Ediyorum
Her?eyden nefret ediyorum
Bu kad?nlardan, erkeklerden
Bu dünyadan, sonsuz evrenden
Nefret ediyorum;
Beni aldatandan, hor görenden
A?k?mla oynayandan, sevgimi az görenden
Nefret ediyorum;
Senden, senin gibilerden
Ve...
Kendimden, varolu?umdan...
Muhriz Hakan Turhan
————-
Gurur Kin Nefret
Bütün sevgileri öldüren üç ?ey;
Biri gurur, biri kin, biride nefret.
Gerçek sevenlerde olmaz böyle ?ey
Biri gurur, biri kin, biride nefret.
Bütün dramatik filimler onda
Huzuru kaç?ran fitnelik onda
Ruhlar? karartan fesatl?k onda
Biri gurur, biri kin, biride nefret.
Hayat a?ac?n? solduran zehir
Mutlu yuvam?z? da??tan zehir
Huzuru yok edip öldüren zehir
Biri gurur, biri kin, biride nefret.
Bo?az?m? s?kan zehirli y?lan
Gözleri ya?artan bir ac? so?an
?u insano?lunu zorlu?a koyan
Biri gurur, biri kin, biride nefret.
Sevgi ba?lar?n?n kaktüs dikeni
Ayr? koyup boynumuzu bükeni
Bilir misin yuvam?z? y?kan?
Biri gurur, biri kin, biride nefret.
Hüseyin Çelik
————-
G?DECEKSEN G?T
Seni seviyorum;
Sana zarar gelmesini istemem
Ama çok hainsin sevgili
Beni s?rt?mdan vurdun yine,
Sen devam et oyununa...
Bakma suskun durdu?uma
?çimde f?rt?nalar?m kopuyor haberin yok.
Sana o kadar çok k?z?yorum ki;
Beddua bile edemiyorum,
Oysa dua ederdim sana zarar gelmesin diye..
Ne olur daha fazla y?kma dünyam? ba??ma
Gideceksen git sevgili
A?ks?z kalbini zorla tutamam
?imdi git lütfen git
Sevaplar?ma günah olma;
Dualar?ma beddua olma..
Sevmi?tim vefas?z,
Bilemedim ta? kalpli yüre?in oldu?unu
Acelesi yok ALLAH'?n cezan? verir birgün
Diyecek çok sözüm var; ama bende kals?n...
Bu veda an? hiç bozulmas?n,
Dönme bir daha
Sevmeye çal??ma sak?n..
?ans?n? kaybettin, ba?ka kap?ya
Git, git yeter ki bula?ma bana art?k
Tutar sonra bedduam sonun olur UNUTMA SEVAPLARIMA GÜNAH OLAMAYACAKSIN SEN? ÇIKARIYORUM HAYATIMDAN ELVEDA VEFASIZ TA? KALPL? SEVG?L? YOLUN AÇIK OLSUN
————-
KAHROLACAKSIN
Bana ettiklerini yan?na b?rakmayaca??m
?nan sana kendimi unutturmayaca??m
Ad?m? her duydu?unda a?layacaks?n
Neyi, neleri kaybetti?ini anlayacaks?n
Ve bu ac? günler geçtikçe
Senin de saçlar?na beyazlar dü?tükçe
Sana daha da koyacak, içine oturacak
Pi?manl?k ile kahrolacak, kahrolacaks?n
Yüre?imde sana bir damla ac?ma kalmad?
Sende a?k? sevgiyi tan?sayd?n gerçekten
Böyle olmazd?
A?k? oyun, sevenini oyuncak sanmazd?n
Kalbimi k?rmaz, a?latmazd?n
Bir dünya kurmu?tum, s?rf ikimiz için
Dünyam?z? y?kmazd?n
A?k?, sevgiyi tan?sayd?n be zalim
Böyle
Böyle yapmazd?n
?nan bana
Ettiklerini yan?na b?rakmayaca??m
Ve asla sana kendimi unutturmayaca??m
Ad?m? her duydu?unda a?layacaks?n
Neyi, neleri kaybetti?ini anlayacaks?n
Pi?manl?k ile kahrolacak, yanacaks?n
————-
C?YER?N YANSIN
Ci?erin Yans?n!
Birikti u?runda döktü?üm ya?lar
Al götür vicdans?z ruhun y?kans?n
Her günüm hasretin zulmüyle ba?lar
Ah?m? hakettin ci?erin yans?n
Bilseydim duyguya yer yok dininde
El pençe durmazd?m hayalin önünde
Kapkara yas tututum do?um gününde
Ne?emi yok ettin ci?erin yans?n
Do?u?tan sevgiye a?ka meyildim
Kimsenin lütfuna muhtaç de?ildim
Bir sana diz çöktüm sana e?ildim
Can?ma tak ettin ci?erin yans?n
Sen ince a?r?ms?n veremdim sana
Aleme haramd?m, haremdim sana
A?k?nla tutu?an , keremdim sana
Asl?dan çok ettin ci?erin yans?n
Dü?semde kalkar?m tutma elimden
Gururum merhamet ummaz zalimden
Beddua ç?kmazd? ?air dilimden
Sabr?m? tükettin ci?erin yans?n
Sineni kaplas?n bu onmaz yara
Hayat?n boyunca gölgemi ara
De?il mi sen benim yüzümü kara
Saç?m? ak ettin ci?erin yans?n
————-
Adam m?S?n SeN
Adamm?s?n sen ?
Bu kadar etti?in yalanlarla !
?nsanm?s?n sen ?
Bunca yapt?klar?ndan sonra !
Gururlumusun sen ?
Bu ihanetlerinLe !
Güleyim bari !
Doyumsuz !
K?z gibi k?z? seçmessin sen !
Çünkü zevksizsin sen !
biLemessin do?ruyu hep yanL??? seçdi?im için
Hak veriyorum sana !
??in gücün aLemLer !
??in gücün içkiLer !
Beni çok arars?n sen!
Elinde tespihin var diye !
Gene ka?arLara meze oLursun !
GeceLere akars?n !
Sonra durur bakars?n yapt?kLar?na !
Gene döNersin bana !
ADAMMISIN SEN ?
————-
Nefret Ediyorum
Nefret ediyorum maviden,
Çünkü bana beraber bakt???m?z gökyüzünü hat?rlat?yor
Nefret ediyorum beyazdan,
Çünkü bana hayalini kurdu?um gelinli?imi hat?rlat?yor
Nefret ediyorum lacivertten,
Çünkü bana sensiz geçen gecelerimi hat?rlat?yor
Nefret ediyorum k?rm?z?dan,
Çünkü bana verdi?in o güzel gülleri hat?rlat?yor
Nefret ediyorum bu hayattan,
Çünkü bana sensiz geçirece?im günleri hat?rlat?yor
Ve...
Nefret ediyorum ya?amaktan,
Çünkü bu dünyada sensiz ya?ayamaca??m? hat?rlat?yor
Erhan Altunda?
————-
Bilseydim
Bileseydim nefret edece?imi
Hiç dinlemezdim o ?ark?lar? seninle
Bizi anlatan iki üç ?ark? tutmazd?k
Sonunda gözlerimin kurumayaca??n? bilseydim
Bilseydim nefret edece?imi
Koca dört duvar? kendime mesken etmezdim
Konu?mazd?m kendi kendime, seni özlerken
Sonunda hayatta hep susaca??m? bilseydim
Bilseydim nefret edece?imi
Hep dal?p gitmezdim zeytin karas? gözlerine
Saç? sana benzeyenleri görüpte, ba??m? çevirmezdim
Sonunda kimsesiz kalaca??m? bilseydim
Bilseydim nefret edece?imi
En de?erli kö?ede tutmazd?m çizdi?in resimleri
Ve sabahlara kadar uykusuz kalmazd?m
Sonunda sonsuz uykuya dü?ece?imi bilseydim
Bilseydim nefret edece?imi
Bu kötü duyguyu besleyece?imi
Güzelli?inden yok yere çalmazd?m
Sonunda sensizlikle cezalanaca??m? bilseydim
Bilseydim nefret edece?imi
Ben Sadece sana sevdal? kalmazd?m
Sevgine böyle ko?a ko?a gelmezdim
Sonunda yana yana gidece?imi bilseydim.
————-
Nefretim
Bitti sana dair içimde ne varsa,
A?lama, konu?ma bo?una.
Art?k umutsuz vak'a,
Nefret ediyorum senden...
Bana söylediklerin,
Tavr?n hareketlerin.
Art?k etmiyor çare,
Yetmiyor seni yeniden sevmeme.
Nefret ediyorum senden...
Pi?man olsan da, dövünsen de,
?stemem senin hiç bir ?eyini.
N'olur daha çok küçülme,
Git, git bir daha da gelme.
Nefret ediyorum senden...
Seni hep isterdim yan?mda,
Sen hiç anlamad?n oysa.
?imdi sen istesen de,
Ben istemiyorum art?k, anla.
Nefret ediyorum senden...
Bin ah etsem de bo?,
Sen hiç anlamad?n gerçi beni ho?.
Ne kadar pi?man olup, ko?arsan ko?,
Sen art?k kendinle bar???k olup co?.
Nefret ediyorum senden
————-
Geleceksen Gel
Söyleniyor bak ?ark?lar
Bizi bize anlat?yor
Yar?m kalmas?n sevdalar
Senden nefret etmeden gel
Bak bu son yalvar???m
Yollar?m?z ayr?l?yor
Takvimi son kopar???m
Senden nefret etmeden gel
Sevmi?im bir kere i?te
Silinip de at?lm?yor
Maziye deyiver ke?ke
Senden nefret etmeden gel
Dü?lüyorum zaman zaman
Seviyorum özlüyorum
Sigaramda duman duman
Senden nefret etmeden gel
Bakarm?s?n gözlerime
Sana yalan söylemiyor
Kapan?rs?n dizlerime
Senden nefret etmeden gel
————-
Nefret Zulamda Usta
Ta??yamam bu yükü, leylaya ben söz verdim.
Bir gecelik sevdaya, yar demem, yemin ettim.
A?k birkere yanmakt?r, ne gerek var vuslata.
Ten için yananlara, nefret zulamda usta.
Yunus gördüm da??mda, sevelim canlar dedi
Dilimde Karaco?lan, ö?üdüm Edip Ali
Edep, beyaz yazmakt?r gerek varm? karaya,
Özümü tarumara, nefret zulamda usta.
Alk?? tutmam zalime, mazlumun ah? kal?r
Dünya müstekbirleri, bizi hep böyle tan?r.
Tarihimde görülmez, tek birgün bile kara,
Bizi pareleyene, nefret zulamda usta.
Osmanl?y? yerdiler, cedde küfür ettiler.
Yeni nesil i?te bu, sevgençsin sen dediler.
Dü?ünen beyinleri, çok gördüler vatana,
Önüme set çekene, nefret zulamda usta.
Neden yürümez kervan, neden gitmez ileri
Halk?n özüne yaban konu?ursak dilleri.
Bir as?rd?r tutturduk, benzemeye bat?ya
Yaz? yaz?p çizene, nefret zulamda usta.

#2989

 
© 2015
AŞK