Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nefretle ?lgili Güzel Ve Özlü Sözler

Aç?kça nefret etmek, as?l dü?üncesini gizlemekten daha asil bir harekettir. Cicero

Anlad???m?z varl??a kar?? art?k nefret duymay?z. M. Guyau

Baz? kimseler birinden nefret etmeden ba?kas?n? sevemezler. Victor Hugo

E?er a?k?n gözleri körse, nefretinki onunkinden daha kördür. La Rochefoucauld

?nsanlar, ya korktuklar?, yahut da g?pta ve haset ettikleri ?eylerden nefret ederler. Machiavelli

Nefret de, gerçek a?k gibi günden güne artar. Balzac

Nefretler, fikirlerin de?il, mizaçlar?n çarp??mas?ndan meydana gelir. Balzac

#1340

 
© 2015
AŞK