Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ne?eli Sözler Ne?e Verici

Ne?eli sözler k?sa ne?e verici sözler sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere sizleri ne?elendirecek mutluluk hissedece?iniz yeni ne?eli sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.
Ne?eli Sözlerin Gelir Akl?ma Gülerim Hafif bir tebessümle Hat?ralar?ma, ?imdi Daha iyi anl?yorum hayat?mda Ne?e ve mutluluk Varsa oda Seninle birlikte geliyor bana.
Ufac?k Umtlar?m?n Sahibi Oldun Minik ne?elerimin Sevinçlerimin Ba?lang?c? oldun ?imdi içimdeki Seni durduram?yorum içimde gi gide büyüyorsun bebe?im.
Sen benim Birici?imsin Sen Benim Damarlar?mdaki Ne?eli Hayat Ak???ms?n Sen benimsin Bunu Bilmeni isterim Sevgilim..
kalbim Seninle mutlu Kalbim Senin yan?nda Atmaya Ba?l?yor ve Kalbim Seninle A?k? Ya??yor Seviyorum Seni A?k?m Sen benim Tek Ne?emsin Mutlulu?umsun ve Sevinçlerimsin..
Biraz Ne?e Biraz Mutluluk ??te Onun Ad? Sensin Senin Ad?n nemi tabiiki benim A?k?m
Hadi gül yüzüme eskisi gibi Estetik Ameliyat? Ba?ar?l? geçmi? En Az?ndan Güldü?ünde bende gülece?im
içindeki güzellik d???na vurmu?, gözlerinde at?yor adeta kalbin
okadar güzel konu?uyorsunki At Yar??? Spikerleri yan?nda halt etmi?
Senin Kadar Güzel ve Çekici Olsam benim gibi tipsiz birine parada olsa bakmazd?m ne?e veren sözler
Seni Okadar Çok Seviyorumki Kalbimin Dili olsada Konu?sa
Senden Ba?kas?na bakarsam e?er çek Cumhuriyeti Türkiye Maç?ndaki Gibi yenileyim
Hayat?m Seni Okadar Çok Seviyorumki Anlatam?yorum dilim tutuluyor anlat?rken okadar çok yani
Sen Benim biricik bebe?imsin Senin için Saçlar?m? Süpürge yapt?m A?k Hayat?mda Yemedim yedirdim içmedim içirdim nankör Sevgili
Ne?eli Günlerimin Ba?tac?s?n Seninle Ne?elenirim Seninle Hüzünlenirim.
Sen Hiç Sahanda Yumurta Yedinmi?
Evet..
peki Deplasmanda yedinmi?
Hayat?m?n Anlam? Oluyorsun Hergün Daha çok bana Yak?nla??yorsun SeninLe ne?eliyim Seninle Mutluyum.
Mütevazi olun! Ben mükemmelli?imi Mütevazili?ime borçluyum
Bugün Yüzümde Gülücükler Var iLk Defa Gülmeye Ba?lad?m gülmenin Anlam?n? Kazand? Surat?m Bugün Ne?eliyim Sayende Seninle..
Seninle Birlik oldu Duygular?m Seninle Ne?eli Bu hayat?m Seni Seviyorum yemin Ediyorum..
hayat?mda ya?ad???m Bütün Güzelliklere BedelSin Çünki Sen hayat?m?n Birtanesisin.
Dertli hayat?m? Att?m Sayende 1 Kö?eye Ne?eli Günlerime Gidiyorum Seninle Gelece?imde bir ???k var renkli Görüyorum i?te Sen Ordas?n umutlar?m Ellerinde Seni Seviyorum.
Sen benim gülümsün ben Seni Okadar Çok Seviyorumki her Geçen gün kalbim Senin için daha çok Atmaya Ba?l?yor Sevgilim..
Ad?n Gibi Ne?elisin Hayat?ma Ne?e Veriyorsun ne?e Gibisin Ne?elisin ve benimSin hayat?m?n Biricik Ne?esisin!
Yakt?m gemileri Yeni umutlara Yelken Açt?m Sneinle mutlu ve huzurlu bir hayat?m var Seninle Ne?eliyim Seninle Ben bir bedenim..
Güzelliklerin bütün ne?esi sende toplans?n senin için bütün ac?lar? ve dertleri çekmeye raz?y?m sadece sen ne?eli ol yeter sevgilim.
Sen Benim Sadece Hayat?m De?ilsin Mutluluklar?m?n ba?lang?c?s?n A?k?m.
hayat Seni Kar??ma Ç?kard? Sen benim Can?ms?n Sen Benim di?er yar?ms?n ve sen benim ne?e kayna??ms?n.

#2655

 
© 2015
AŞK